Özgür ve demokratik yaşam için 'Hayır'

Özgür ve demokratik yaşam için 'Hayır'

HDK bileşenleri 'Demokratik Cumhuriyet, ortak vatan için hayır' sloganıyla referandum deklarasyonlarını açıkladı.

HDK bileşenleri referandum deklarasyonlarını açıkladı. HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Tek adam yönetimine mecbur değiliz. ‘Hayır’ demokratik Türkiye’nin yolunu açar” çağrısı yaptı. 

HDP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Çilem Küçükkeleş, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “Bu gemi mutlaka limana ulaşacaktır” sözlerini hatırlatarak, “Bu gemide tam da Nuh’un gemisidir. Biz de bütün renklerimizle tıpkı Nuh’un gemisi gibi bu limana ulaşacağız ki insanlar ülkesinde özgürce yaşasın” dedi.

Daha sonra HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Hayır” deklarasyonunu açıkladı. Toplumun demokratik, çoğulcu, eşitlikçi, laik, kadın özgürlükçü, ekolojik ve sosyal bir anayasa ihtiyacı ve talebi olduğu ifade edilen deklerasyonda “Yeni bir toplumsal sözleşme, Türkiye’nin tarihsel, toplumsal ve kültürel sorunlarının aşılması, eşitlik ve farklılıkların beraberliği ruhunun pekişmesi açısından önemli bir adım olacaktır” denildi.

Deklerasyondan alıntılar şöyle:

- Bu teklifi ilkesel ve demokratik nedenlerle kabul etmek mümkün değildir. Mesele sadece bir kişi ile de ilgili değildir. Sorun, demokratik olmayan, ‘tek adam yönetimi’ne dayanan otoriter, merkeziyetçi ve totaliter bir yönelimin hâkim kılınmasıdır. ‘Tek adam’lar değişir, ama kurulmak istenen bu ceberut sistem onlarca yıl bu ülke halklarının başına bela olur. 

- Yapılmakta olanın adı, sivil darbeyi, OHAL ve KHK rejimini süreklileştirmek; toplumu daha fazla baskı altında tutarak demokratik hak ve özgürlükleri yok saymaktır. Bu durumun siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamımızın her alanında yaralayıcı, kutuplaştırıcı ve çatışmacı sonuçlar doğuracağı şüphesizdir. 

- Bir ülkenin tamamını ve her şeyi ‘tek adam’ın keyfiyetine bağlayan Anayasa değişikliği bir ‘mutlak iktidar’ hevesinden öte bir şey değildir. Bu değişikliği topluma OHAL koşullarında, meşru olmayan yollarla, baskı ve yasaklarla dayatanlar, bu ülkenin geleceğine ve barışına en büyük zararı verenlerdir. 

HAYIR ÇAĞRISI

Türkiye’de demokrasiye, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne inanan tüm kesimlere Hayır çağrısı yapan HDK “tek adam yönetimi’ne mecbur değiliz. Kendi gelecekleri için ülkeyi demokrasi dışı yollara sürükleyenlerden çok daha güçlüyüz. Ülkemiz için, halklarımız için, özgür, demokratik ve eşit bir yaşam için ‘HAYIR’ diyoruz. ‘HAYIR’ demokratik Türkiye’nin yolunu açar.  Bizler, herkesi birlikte mücadele etmeye ve birlikte kazanmaya çağırıyoruz. Gelecek bizimdir. Umudun adıdır ‘Hayır’...” ifadelerine yer verdi.
(HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net