Sendikaları beklemeden işçi işçiyi örgütlemeli

Sendikaları beklemeden işçi işçiyi örgütlemeli

Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde farklı iş kollarında çalışan örgütlü örgütsüz işçiler işçi kurultayı gerçekleştirdi. 20’den fazla fabrikadan katılımın sağlandığı kurultaya, örgütlü işyerlerinin işyeri temsilcileri, sendikacılar, direnişteki Billur Tuz ve Savranoğlu işç

SÖZLEŞME İMZALAMIŞ OLARAK GELDİLER

Kurultay komitesi adına konuşan Schneider Elektrik İşyeri Temsilcisi Raşit Ekin, geçen yıl yapılan kurultay esnasında sendika üyeliklerini tamamladıklarını, ama yetki için mücadele ettiklerini hatırlattı. Bu kurultaya ise sözleşme imzalamış olarak geldiklerini söyleyen Ekin, “Organizede daha çok işyeri örgütlenecekse bunu sendikalardan bekleyemeyiz. Çünkü en iyi örgütlenmenin işçiden işçiye örgütlenme olduğuna inanıyoruz. Bunu nasıl sürdüreceğimizi tartışmalıyız” dedi. Ekin, sendikalı olunca sorunlarının bitmediğini dile getirdi. Ekin, “Biz, hava sektöründe olduğu gibi, sendikalı işçilerin grev hakkının elinden alındığını gördük Toplu iş ilişkiler yasası, kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesi, 4+4+4 yasası gibi yasaların hep işçilerin aleyhine olduğunu gördük. Bu yasalara karşı mücadeleyi ve yeni anayasada işçilerin taleplerinin nasıl yer alacağını tartışıp, anayasa sürecine müdahil olmalıyız” diye konuştu.

Kurultayda söz alan Amcor İşçisi Yusuf Yörükoğlu, geçen yıl yapılan işçi kurultayının desteği ile sendikalaştıklarını ifade etti. Roteks Tekstil İşyeri Temsilcisi Kenan Aktaş, örgütlenmesi zor olan tekstil sektöründe kapı kapı dolaşarak sendikalı olmayı başardıklarını dile getirdi. Schneider Elektrik’ten Sedat Sadak ise geçen yıl yapılan kurultayla mayanın tuttuğunu söyleyerek, “Amcor, Roteks ve Billur Tuz büyük oranda kurultay komitesinin katkısıyla örgütlendi” dedi.

DİRENİŞTEKİ İŞÇİLER

Direnişteki Billur Tuz İşçilerinden Mehtap Tekin, direnişlerinin bütün organize sanayi işçileri için olduğunu vurgulayarak, “Bunun için hep birlikte Billur Tuz’u kazanmalıyız” diye konuştu. Savranoğlu direnişinden Mustafa Kuloğlu ise, direnişleri sonucunda Savranoğlu fabrikasının çevreyi kirlettiği için işletme ruhsatının iptal edildiğini söyledi. Billur Tuz Eski İşyeri Baştemsilcisi Resül İncidelen de, Billur Tuz mücadelesinin işçi kurultayı ve işyeri komitesi ile başladığını dile getirerek, “Ben işyeri temsilcisi seçildiğim gün arkadaşlarla ne yaparız diye düşünürken Evrensel gazetesi ve Emek Partisi ile tanıştım. Bize yol gösterdiler” diye konuştu. Billur Tuz İşçisi Eray Aykut, mücadelelerinden çok şey öğrendiklerini ve bu mücadelenin bütün organizeye yayılmasını istediğini söyledi. Billur Tuz İşçisi Serkan Kılıç ise, “Ben organizede de ülkede de birleşerek topyekün mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için bu kurultayı önemsiyorum” dedi.

‘NASIL DOKUZ DOĞURDUKLARINI GÖR’

Aliance One İşyeri Baş Temsilcisi İbrahim Bircan yaptığı konuşmada, “Sendikalaşmak isteyen işçiler işten atılıyor. Düşüncesini yazan gazeteci tutuklanıyor. Ama Başbakan hâlâ ileri demokrasiden bahsediyor. İnsanların yatak odasından çık, kadınların nasıl doğuracağıyla ilgileneceğine, mutfaklarına gir nasıl dokuz doğurduklarını gör” diye konuştu.

Etapak İşçisi Hamdullah Topaç, matbaa iş kolunda kimyasallarla çalıştıklarını belirterek, işçi sağlığı gündemli çalışmalar yapmaları gerektiğini söyledi.

Amcor İşçisi Resül Görgeç, stajyer ve çırak işçilerin sömürüsü, sigorta primlerinin gaspı gibi konuları gündemlerine alma önerisini getirdi.

Totomak İşyeri Baştemsilcisi Mehmet Elmas, 15-16 Haziran direnişinin yıl dönümünde, Billur Tuz’a ziyaret gerçekleştireceklerini belirterek, “Kurultay komitesi olarak tüm organize işçilerini Billur Tuz önünde buluşmaya çağırmalıyız” dedi.

Belediye İşçisi Deniz Çakmak, taşeronlaştırmanın kölelik olduğunu belirtti. Roteks İşçisi Metin Birakçe, “Organizede ve ülkede patronlar sürekli büyümeden bahsediyor. Hükümet pembe tablolar çiziyor. Ama büyüme denince benim aklıma iş cinayetlerinde göz göre göre ölen işçiler geliyor. Samsun'da 2.5 yaşında açlıktan ölen çocuk geliyor” dedi. GİMAS İşçisi Veli Sacu da taşerona ve iş cinayetlerine karşı mücadeleye vurgu yaptı.

İşyerlerinde hep hizmetli denilen işlerde çalışan bir işçi olduğunu belirten Hülya Karayılan ise kadın işçilerin çalışma yaşamında karşılaştığı zorluklara değindi. Tekstil İşçisi Sucan Ediz ve aynı zamanda öğrenci olan genç Tekstil İşçisi Derya Demircioğlu da bazen çalıştıkları halde paralarını alamadıklarını anlattılar. (İzmir/EVRENSEL)


‘KURULTAY MÜCADELE MERKEZİ OLMALIDIR’

TEKSİF İzmir Temsilcisi Faruk Aksoy: Tekstil iş kolunda örgütlenmenin zorluklarına rağmen Roteks Tekstil ve bağlı şirketlerde örgütlendik. İşçilerden oluşturulan komiteyle birlikte toplu sözleşmemizi imzaladık. Organizede tekstil iş kolundaki ilk sözleşmeyi imzalamış olduk.

Deri-İş İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz: Billur Tuz ve Savranoğlu işçileri çok zor koşullarda direniyor. Direnişlerle dayanışmak gerekli. Hükümet sürekli işçilere saldırıyor. Hükümeti ile muhalefeti ile hepsi sermayenin emrinde. İzmir’de konfederasyon ayrımı yapmadan, İzmir Sendikalar Birliğini kurduk. İzmir’de sendikal mücadeleye ve direnişlere büyük katkı sağladı. Şimdi bu kurultaylar bu birliği daha da tabana taşıyor.

Tek Gıda-İş Genel Başkan Danışmanı Gürsel Köse: Artık söz bitti, artık eylem zamanı. İşte gördük. Örgütlü işçilere de saldırı var Hava-İş üyelerinin grev hakkı elinden alınıyor. Her alanda saldırı var. Bugün değilse ne zaman işçi sınıfı birleşerek mücadele edecek. Burada da görüyoruz sorun işçide değil, sorun sendika yönetimlerinde, konfederasyonlarda.


KURULTAY KARARLARI

* Kurultay Hazırlık Komitesinin  Çiğli Organize İşyeri Temsilciler Birliği adıyla kalıcı bir birlik olarak devam ettirilmek, işyerlerinde komiteler oluşturarak tüm işçileri birleştirmeyi hedeflemek,

*Devam eden direnişlerle sürekli dayanışma içinde olmak. 15 Haziran cuma günü büyük işçi direnişinin yıldönümünde Billur Tuz işçilerinin direniş yerinde kitlesel eylem yapmak,

*Sendikalaşma önündeki engellerin kaldırılması ve insanca yaşanacak asgari ücretin ve taşeron işçiliğin yasaklanmasının yeni anayasada işçilerin istediği şekliyle güvenceye alınması, taleplerin anayasa komisyonuna iletilmesi için imza kampanyası başlatmak,

* Organizede işçi sağlığı iş güvenliği konularında çalışmalar yapmak,

*Stajyer ve çırak işçilerin sorunlarına dair çalışmalar yapmak,

*Kadın işçilerin sorunlarına ilişkin özel çalışmalar yürütmek için kadın işçi kurultayı gibi çalışmaları gündeme almak,

*Çiğli Organize İşyeri Temsilciler Birliği giderek işçilerin bir mücadele merkezi olmayı başardıkça Çiğli’de bir işçi dayanışma merkezi açılmasını gündeme yeniden almak.

www.evrensel.net