Gıda İş Sendikası: Varlık Fonu yağma düzenidir

Gıda İş Sendikası: Varlık Fonu yağma düzenidir

Gıda İş Sendikası Varlık Fonuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Varlık Fonu yağma düzenidir' dedi.

DİSK'e bağlı Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası (Gıda İş) kamu kuruluşlarının Varlık Fonu'na devredilmesine "Varlık Fonu tam bir yağma düzenidir" dedi.

Gıda İş'ten yapılan açıklamada, Varlık Fonu ile kamu kaynaklarının sermayeye aktarılmasının amaçlandığı ifade edilerek, "Varlık Fonu ile, "işçilerin ve emekçi halkın birikimleriyle oluşturulmuş kamu kaynaklarından sermayeye ölçüsüz, denetimsiz ve esnek teşvikler sağlanacak. Patronlara hizmette sınır tanımayan 15 yıllık AKP hükümetleri döneminde özelleştirilmedik kamu kurumu neredeyse kalmamışken; en son kalan kamu kurumları da Varlık Fonu aracılığıyla yeni bir özelleştirme dalgasına peşkeş çekilecektir" denildi.  

Gıda İş açıklamasında, Varlık Fonu'nun en önemli kaynağını özelleştirme gelirlerinin oluşturacağı ve yüzden fazla kamu kurum kuruluşunun özelleştirilmesinin önünün açıldığını vurgulanarak "Varlık Fonu ile İşsizlik Sigortası Fonu da hedef haline gelmektedir. 2017 yılı itibariyle 100 milyar liraya ulaşacak olan İşsizlik Fonundan sadece 12 milyar liralık bir tutar işsizlere ödenmiştir. İşçi ve emekçilerin alınterinden kesilip oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu şimdi ise Varlık Fonunda patronların ihtiyaçları için kullanılacaktır" görüşü savunuldu.

Açıklamada, Varlık Fonu ile amaçlananlardan birinin de  "Kanal İstanbul, Üçüncü Köprü ve Havalimanı vs." gibi projelerine kaynak aktarılması olduğu savunularak şu görüşlere yer verildi:

"Varlık Fonu; Sayıştay ve Meclis denetimi dışında kalacak, kurumlar vergisinden muaf olacak ve ihale mevzuatına tabi olmayacak. Başta İşsizlik fonu, özelleştirmeler ve dolaylı vergiler olmak üzere emekçilerin kazanımları ve birikimleri sınırsız bir şekilde patronlara aktarılacaktır. İzmit Körfez Köprüsü, Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde taahhüt edilen sayıda geçmeyen araçların parası tamamlanarak patronlara ödenecektir. Varlık fonuna devredilen kurumların işçileri daha fazla yoksullaşacaktır. Örgütlenme hakları, sendikal hakları kısılacak, örgütlülükleri dağıtılmaya çalışılacaktır. Varlık fonu tam bir yağma düzenidir."

Açıklamada, Gıda-İş'in iş kolundaki Çaykur'un da Varlık Fonuna aktarıldığına değinilerek şöyle denildi:

"Bu, ÇAYKUR'un özelleştirilmesinin önünü açmak demektir. ÇAYKUR'un özelleştirilmesi sadece ÇAYKUR işçilerini değil, tüm üreticileri, yani Karadeniz halkını, çay üreticilerini etkileyecektir. Yaşanan deneyimler göstermektedir ki; özelleştirme sonrasında toplu işçi çıkarmalar hayata geçirilmektedir. Yıllardır yaptığımız gibi üyemiz olsun veya olmasın bütün ÇAYKUR işçileri ile omuz omuza verip özelleştirme saldırısına karşı duracağız ve alın terimizin, emeğimizin hiç edilmesine müsaade etmeyeceğimizi tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."  (İSTANBUL)

 


 

www.evrensel.net