Ahsen Deniz ile 'Sinema Semineri', Moda Sahnesinde başlıyor

Ahsen Deniz ile 'Sinema Semineri', Moda Sahnesinde başlıyor

Moda Sahnesinde başlayacak olan 'Ahsen Deniz’le 'Sinema Semineri''nde 'Marksizm ve Sinema' da işlenecek.

Ahsen Deniz’le "Sinema Semineri"nde "Marksizm ve Sinema" işlenecek. Moda Sahnesinde başlayacak olan seminerlerde "Sinema bir hareket mi? Yoksa sadece bir zaman aralığı mı? Görüntü mü? Çerçeve olarak ya da pencere olarak tanımlanmasının nedeni ne olabilir? Zamanı mühürleyen bir sanat mı? Yoksa yeniden yaratılan zaman mı? Mekanı yakalayıp zapteden sinemanın gücü nereden geliyor? Sinema bilim olabilir mi? Psikolojik bir süreç? Sanat mı? Sanatsa nasıl bir sanat? Nasıldan öte nasıl bir sanat olmalı? Gerçeği yansıtmalı mı? Seyirciyi yozlaştırıyor mu yoksa yüceltiyor mu? Eğiten tarafı var mı? Sinema ne?" gibi sorularla sinemanın özünün ne olduğu üzerine tartışılacak.

12 hafta boyunca devam edecek olan seminerde, metinler ve filmler üzerinden ilerleyerek sinemanın özü üzerine söz söyleyenlerin düşünceleri gözden geçirilecek.

İlk olarak sinema sanatının ortaya çıkışı ve ilk filmlerle başlayacak olan seminerde, sırasıyla “'Sinema Nedir' Üzerine İlk Düşünenler, İlk Metinler”, “Biçimci Film Kuramına Giriş: Zihne Seslenen bir Sanat ya da Sınırlılıkların Sanatı”, “Eisenstein’ın Sineması: Çatışmanın Sanatı”, “Gerçekçi Film Kuramına Giriş: Bazin”, “Kracauer’in Film Kuramı: Bulunmuş Hikayeler”, “Auteur’in İzinde: Yaratıcı Yönetmenin Sanatı”, “Marksizm ve Sinema: İdeolojik Bir Mekanizmanın Sanatı”, “Sinema ve Psikoloji: Düşsel Bir Metin Olarak Film”, “Göstergebilimsel Film Kuramı: Göstergelerin Sanatı”, “Feminizm ve Sinema: Kadınların ya da Kadınlar için Sanat”, “Anlatı Kuramı: Biçimsel Bir Sistem Olarak Anlatı” konu başlıkları masaya yatırılacak.

AHSEN DENİZ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi radyo-TV ve sinema bölümünde lisans, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde sinema-TV bölümünde yüksek lisans, İstanbul Üniversitesinde doktora yapan Ahsen Deniz,  Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde sanatta yeterlilik eğitimi aldı. Yeni Sinema Yeni İnsan dergisine, çeşitli dergilere makale, kitaplara bölüm yazdı.Türk sineması üzerine çalışıyor. Sinemanın özü nedir sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

www.evrensel.net