Cem Vakfı’ndan müfredat önerisi

Cem Vakfı’ndan müfredat önerisi

Cem Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni müfredat taslağına ilişkin açıklama yaptı.

Cem Vakfı, MEB tarafından hazırlanan yeni müfredat taslağına ilişkin açıklama yaparak yeni öneriler sundu.

Basın toplantısına Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan, Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Remzi Akbulut, İlahiyatçı Yazar Mustafa Cemil Kılıç, Tarihçi Yazar Ali Kaya konuşmacı olarak katıldı.

Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, kendi görüş, öneri ve değerlendirmelerini içeren kendi taslak programlarını hazırladıklarını belirtti. Döner, “Alevilik ile ilgili örnek metinleri hazırladık. Bu metinleri Milli Eğitim Bakanlığına göndereceğiz.” ifadelerini kullandı.

AİHM’in zorunlu din dersi hakkında verdiği kararları hatırlatan Döner, “AİHM, davacıların taleplerini dikkate alarak, söz konusu dersin Türkiye'de inançsal çeşitliliği yansıtacak ve ebeveynlerin felsefi görüşlerini dikkate alacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve dersin zorunlu olmaktan çıkartılması gerektiğine hükmetmiştir”dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının, bir süre önce müfredat yenileme çalışması yapmasını ilan etmesinin ardından, kendilerinin de bir hazırlık yaptığını, bakanlığın sivil toplum kuruluşlarından ve yurttaşlardan bu derse ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini iletmelerini istemesi üzerine harekete geçtiklerini vurgulayan Döner, şöyle devam etti: “Biz de Cem Vakfı olarak AİHM'in söz konusu kararı doğrultusunda görüş, öneri ve düşüncelerimizi içeren kendi taslak öğretim programımızı ve bu programda yer almasını istediğimiz Alevilik ile ilgili örnek metinleri hazırladık. Bu metinleri bugün itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığına göndereceğiz.” AİHM Büyük Daire kararlarının yargısal olarak itiraza açık olmayan kesin kararlar olduğunu dile getiren Döner, kendileri tarafından hazırlanan müfredat önerisinin dikkate alınmasını istedi.

İlahiyatçı Yazar Mustafa Cemil Kılıç ise mevcut müfredatta da Alevilik ile ilgili bilgilerin yeterli olmadığını belirtti. Hazırladıkları taslak programda ayrıştırıcı unsurların çıkartıldıklarını söyleyen Kılıç, “Bunun yerine birleştirici bir dil kullandık. İnancıyla inanmayanıyla herkesi bütünleştirici bir dile yer verdik. Mesela İslam'da bir işe başlanırken Bismillahirrahmanirrahim ifadesi kullanılır. Aleviler de kullanıyor. Ancak dedelerimiz gülbenk okurken 'Bismişah' derler. Nasıl ki bir Sünni çocuğa 'Bismillah' öğretiliyor ise bir Alevi çocuğuna da 'Bismişah' öğretilmelidir. Yine okunan dualar var. Bunların ezberletilmesini istiyoruz. Ramazan orucu anlatılırken, Muharrem orucu da yer alsın istedik. Ramazan orucu, nasıl Sünni İslam inancında farz ise Muharrem orucunun da Alevi inancı için farz olduğuna yer verdik”diye konuştu.

İşte Cem Vakfı'nın ilk ve Ortaöğretim sınıfları Din Kültürü ve  Ahlak Bilgisi ders müfredatında yapılmasını istedikleri değişiklik ve önerilerden bazıları:

1-İlkokul 4. Sınıftan itibaren Alevilikle ilgili bilgiler verilmeli

2-‘Bismillah’  kavramıyla birlikte ‘Bismişah’ kavramı da açıklanmalı

3-‘Camii’yi tanıyalım konusunda ‘Cemevi’ni tanıyalım konusu da eklenmeli

4-‘Namaz’ kavramının yanında ‘Cem’ kavramı da anlatılmalı

5-Dualara Ehlibeyt’ten dualar da eklenmeli

6-Dini Bayramlar kısmına ‘Gadir Hum Bayramı’ da eklenmeli (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net