Birleşik Kamu-İş: Anayasa değişikliğine hayır

Birleşik Kamu-İş: Anayasa değişikliğine hayır

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük, sendikalarının Anayasa değişikliğine neden 'Hayır' diyeceğini açıkladı.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük, Anayasa değişikliğine “hayır” diyeceklerini duyurdu. Kütük, başkanlık sistemine dair görüşlerini “Toplumun siyasal iktidarı denetleme-sınırlama-mücadele araçları olan emek ve meslek örgütleri de tek kişinin ve makamın insafına terk edilecektir” sözleriyle açıkladı.

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu ( Birleşik Kamu-İş)  Genel Başkanı Hasan Kütük, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında Anayasa değişikliğine “hayır” diyeceklerini açıkladı. Anayasa değişikliği ile Meclisin iktidarı denetleme araçlarının tamamen ellerinden alındığını vurgulayan Kütük, “Siyasal iktidarı ya da bileşenlerinden bazılarını görevden düşürme yetkisi yok edilmekte ve Meclisi feshetme yetkisi tek bir kişiye ve makama verilerek demokrasinin doğduğu bu topraklar 2200 yıl geriye götürülmektedir” dedi.

Kütük, “Cumhurbaşkanının yok edilmesi, tek bir kişiye ve makama kâğıt üzerinde 'Cumhurbaşkanı' adı verilmesi aynı geriye gidişin bir başka somut örneğidir. Bu sistemde adından başka hiçbir niteliği Cumhurbaşkanı olmayan tek bir kişiye dayalı bir makam kurulmakta, meclisin en önemli yetkisi olan halk adına yasama yetkisi de tek bir kişinin ve makamın kararnamelerine bırakılmaktadır” diye konuştu.

Kütük, değişikliğin kamu emekçileri açısından sakıncalı olan bölümlerini de açıklayarak, şunları söyledi: “Mevcut Anayasada Cumhurbaşkanına bağlı olan Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri, denetlemekle sınırlı iken, bu anayasa değişikliği ile bu kurula idari soruşturma yapma yetkisi de ekleniyor. Üstelik idari soruşturma yapma yetkisi tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşları için de geçerli olacaktır. Bu durumda emek ve meslek örgütlerinin mücadelesinden ve bağımsızlığından bahsetmek olanaklı olmayacaktır. Toplumun siyasal iktidarı denetleme-sınırlama-mücadele araçları olan emek ve meslek örgütleri de tek kişinin ve makamın insafına terk edilecektir.”(Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Ocak 2017 12:56
www.evrensel.net