KESK: Anayasa değişikliği, iktidarı Tek'el’leştirmektedir

KESK: Anayasa değişikliği, iktidarı Tek'el’leştirmektedir

KESK: Anayasa paketi, Türkiye’nin yüzyılı aşkın demokratik birikimine ağır ve öldürücü bir darbe vurmayı hedeflemektedir.

KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, Anayasa değişikliğine referandumda neden “hayır” diyeceklerini, “Görünüşte 18 maddeden ibaret olsa da, aslında anayasanın tamamını, rejimi, ve yönetsel modeli esastan değiştiren, mevcut değişiklik paketi, gücü ve iktidarı alabildiğine merkezileştirmekte ve 'Tek’el'leştirmektedir” sözleriyle açıkladı.

KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, genel merkezlerinde konfederasyonlarına bağlı sendika başkanlarıyla beraber düzenlediği basın toplantısında, Anayasa değişikliğine neden “hayır” diyeceklerini açıkladı. Değişiklikte yer alan maddelerin “tek adam rejimine izin verdiğini” ifade eden Köse, “Görünüşte on sekiz maddeden ibaret olsa da, aslında anayasanın tamamını, rejimi, ve yönetsel modeli esastan değiştiren mevcut değişiklik paketi, gücü ve iktidarı alabildiğine merkezileştirmekte ve 'Tek’el'leştirmektedir. Kuvvetler ayrılığının yerine, katıksız bir kuvvetler birliğini geçirmekte, Türkiye’nin yüzyılı aşkın demokratik birikimine ağır ve öldürücü bir darbe vurmayı hedeflemektedir” diye konuştu.

Köse, değişikliğe usulden ve esastan karşı olduklarını vurgulayarak, “Anayasalar, toplumsal değişim taleplerine cevap verdikleri, ülkenin birikmiş ve yakıcı sorunlarına cevap ürettikleri, mümkün olan en geniş rıza ve mutabakata dayandırıldıkları ölçüde 'Toplumsal Sözleşme' karakteri taşıyabilirler. Mevcut değişikliklerin bu nitelikte bir değişiklikle zerrece ilgisi bulunmamaktadır. Aksine Cumhuriyet tarihinde ilk kez usul ve esastan bir anayasasızlaşma sürecine girilmesi tehlikesi ile karşı karşıyayız” dedi. Ülkenin OHAL- KHK'larıyla yönetilmek istendiğini dile getiren Köse, “ Ülkeye bir 'deli gömleği' giydirme, mevcut OHAL-KHK'lar rejimini süreklileştirme hamlesidir” diye dikkat çekti.

Köse, iktidarın tek kişide olmasının “faşizm” anlamına geldiğini açıklayarak, “Teklif tek bir kişiye mutlak bir iktidar bahşetmekte, onu totaliter, otoriter, keyfi ve yekpare bir rejimin kişiselleşmiş ifadesi kılmaktadır. Bunun literatürdeki adı faşizmdir. Faşizmin kurumsallaştırılması Türkiye'nin 'beka'sı diye sunulamaz” diye belirtti.

'EMEKÇİLER 'HAYIR' DEMELİ'

Köse, konfederasyonlarına üye olan olmayan bütün emekçileri Anaysa değişikliğine “hayır” demeye davet ederek, değişikliğin emekçiler açısında ne anlama geldiğini şöyle açıkladı: “OHAL rejimi, emek hareketinin, sendikaların her tür savunma hakkının elinden alınması, grevlerin, sendikal eylem ve etkinliklerin yasaklanması, hak aramanın suç sayılması, sosyal güvenlik hakkının ortadan kaldırılması, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) dayatması, Kıdem tazminatının kaldırılması, çalışma saatlerinin uzatılması, ücretlerin düşürülmesi, işsizlik, her tür keyfilik, normsuzluk, hukuksuzluk yolsuzluk, kayırmacılık, rant demektir. Mutlak güvencesizleştirme, taşeronlaştırma, işçi cinayetleri, kölelik büroları, açlık, yoksulluk ve sefalet demektir.” (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Ocak 2017 13:44
www.evrensel.net