Antalya demokrasi güçlerinden 'Hayır' çağrısı

Antalya demokrasi güçlerinden 'Hayır' çağrısı

Antalya Cumhuriyet ve Demokrasi Bileşenleri, yaptıkları bir basın açıklaması ile halkı, referandumda 'hayır' demeye çağırdı.

Mehmet ZENGÜL
Antalya

Antalya’da bir araya gelen ve aralarında CHP, Antalya Barosu, DİSK, KESK, TMMOB ve yöre derneklerinin de bulunduğu Antalya Cumhuriyet ve Demokrasi Bileşenleri, Değirmenönü Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Antalya’da 'hayır' cephesini örgütlemek üzere birlikte mücadele platformu oluşturan siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ile sendikalar bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Açıklamayı okuyan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer "15 Temmuz darbe girişimi ve ardından başlatılan sivil darbe sürecinin ülkemizi sürüklediği kaos ortamı içerisinde toplumsal ihtiyaçlardan kaynaklanmayan köklü bir anayasa değişikliği paketi ile karşı karşıyayız" diyerek anayasa değşiklik önerisinin toplumun büyük kesimi dışlanarak hazırlandığını vurguladı. Tuncer, ”Anayasa değişikliği ile demokrasi ve özgürlüklerin güvencesi güçler ayrılığı ortadan kaldırılacak; yasama, yürütme ve yargı tek elde toplanacak, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı sona erecektir” dedi.

'BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ'

Açıklamanın devamında, Antalya’daki demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda güçlerini birleştireceği ve demokrasiyi, laikliği, cumhuriyeti, barışı, emeği, eşitliği ve özgürlüğü savunmak için birlikte mücadele edeceği vurgulandı. Açıklamada "Laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin yeniden inşası, insan haklarının korunması, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamanın temini ve toplumsal barışın sağlanması için topluma dayatılan bu anayasa değişikliğine 'Hayır' diyoruz.” denilerek halka anayasa değşikliği referandumunda 'Hayır' deme çağrısı yapıldı. 

www.evrensel.net