İsveçli patronların grev korkusu

İsveçli patronların grev korkusu

İsveç’te liman işçilerinin grevleri patronları rahatsız etti. Sanayi ve Ticaret Odası grevlerin sınırlanması için hükümetten düzenleme talep etti.

Murat KUSEYRİ
Stockholm

İsveç’in Göteborg limanında çalışan işçilerin sendikal haklarının tanınması ve işten atılmalara karşı sık sık grev ve direniş yapmaları İsveç tekellerini rahatsız ediyor. Patronların temsilcisi İsveç Sanayi ve Ticaret Odası (Svensk Näringsliv), hükümete başvurarak grev hakkının sınırlanması için yeni düzenlemelere gidilmesini istedi.

Göteborg limanlarında çalışan işçilerin yüzde 85’i Liman İşçileri Federasyonuna üye. Ancak işyerinde Transport İşçileri Federasyonunun liman işverenleriyle yaptığı toplu iş sözleşmesi yürürlükte. İşveren, limanda hali hazırda bir sözleşme olduğunu öne sürerek Liman İşçileri Federasyonu ile toplu sözleşme yapmayı ve sendikanın temsilcilerini tanımayı reddediyor.
İşverenin Ocak ayının ortalarında konteynerlerin yüklendiği terminalde çalışan 30 işçiyi işten atacacağını açıklaması üzerine işçiler, diğer limanlara gidecek yüklere ambargo uygulanmasını kararlaştırdılar ve eylemler yaptılar. 24 Ocak günü de işi bırakarak bir günlük uyarı grevine gittiler.

PATRON ÖRGÜTÜNDEN HÜKÜMETE ÇAĞRI

Liman İşçileri Federasyonu, konteyner trafiğinin gerçekleşmesinden sorumlu Danimarka şirketini sendika karşıtı bir politika izlemek ve işçilere baskı yapmakla, işveren de sendikayı ambargo ve grevler yaparak İsveç’in ihracaatını ve rekabet gücünü baltalamakla suçluyor.

İşçilerin bir günlük uyarı grevinden sonra Göteborg limanındaki anlaşmazlığa İsveç Sanayi ve Ticaret Odası müdahale etti. Odanın Başkanı Peter Jeppsson, Çalışma Bakanı Ylva Johansson’a bir mektup göndererek grev hakkının sınırlanması için yasalarda düzenlemelere gidilmesini istedi.

Jeppsson, İsveç Devlet Radyosu’na yaptığı açıklamada Göteborg limanındaki grev ve direnişlerin anlaşmazlık kurallarını belirleyen yasalarda ciddi bir eksiklik olduğunu iddia ettikten sonra “Toplu iş sözleşmesinin yürürlükte olduğu limanda  işverenin defalarca greve maruz kalması akılcı değil” şeklinde konuştu.

GREVLERİN YAYILMASINDAN KORKUYORLAR

İsveç tekelci burjuvazisini asıl kaygılandıran Volvo, Ericsson, ABB, Saab, Scania gibi büyük işyerlerinde çalışan işçileri etkilemesi ve liman işçilerini örnek alarak grev ve direnişe gitme ihtimalleri.

Liman İşçileri Federasyonu, tekellerin grev hakkını sınırlama girişimine tepkili. Federasyon Başkanı Eskil Röner, işverenin sendikalarına yönelik ayrımcılığa  son vermesi ve sendikayla toplu sözleşme yapması gerektiğini söyledi.  Talepleri  gerçekleşene kadar eylemliliklerini sürdüreceklerine vurgu yaptı.

www.evrensel.net