Yasaklara karşı arkadaşlarımızın aldığı tavır bizim için yol

Yasaklara karşı arkadaşlarımızın aldığı tavır bizim için yol

Kocaeli'de bulunan Ford Otosan fabrikasından bir işçi, yasağa rağmen süren ve kazanımla sonuçlanan metal grevinin örnek olması gerektiğini söyledi

Ford Otosan fabrikasından bir işçi
Kocaeli

Ford işçileri olarak patron sendikası EMİS’in dayatmaları ve Bakanlar Kurulunun yasaklarına karşı işçi arkadaşlarımızın kazanmış olduğu zaferi mutluluk ve sevinçle karşılıyor, işçi arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. EMİS ve Bakanlar Kurulu yasaklarına karşı işçi arkadaşlarımızın almış olduğu tavır bizim için bir ışık ve yol gösterici olma niteliği taşıyor. Tüm işçilerin artık şunu iyi kavramaları gerekiyor, hak ettiğimiz şeyler için karşı tarafın bize sıra geldiğinde vereceği umut edilmez, haklar mücadele ile kazanılır.

MESS’e bağlı olan işyerlerinde çalışan işçiler EMİS’e ve grev yasağına karşı mücadele eden arkadaşlarımızın yolunu izleyerek layık olduğu ücretler seviyesine ancak bu şekilde ulaşabilir. Yasaklara karşı bu kazanımlar 2017 için umutları yeşertmiş, beklentileri daha da yükseğe taşımıştır. Biz işçiler artık neyi istediğimizi daha gür bir sesle bağlı bulunduğumuz sendikalara bildirmemiz gerekmektedir. Biz işçiler sermaye ve enflasyon karşısında artık heder edilmemeli, korkmamalı ve isteklerimizi dile getirmeliyiz. 
MESS sözleşmesi için sendika yöneticilerinin, temsilcilerin birebir bütün işçilerle görüşmesi, işçilerin fikirlerini not alıp buna bağlı sözleşme taslağı oluşturulması ve bu taslak üstünde işçilerle tekrardan görüşüp işçilerin bilgilendirilmeleri ve eksiklerin tamamen giderilmesi yolunu benimsemeleri gerekmektedir. Ayrıca sözleşme taslağı işçilerin onayı alınmadan MESS’e sunulmamalı, sözleşme yine işçilere sorulmadan, işçilerin görüşleri alınmadan imzalanmamalıdır. Türk Metal gibi bir sendika ise bu görüşmeleri 2015’te eylem yapan işçilerle gerçekleştirmesi gerekiyor. En azından 2017 sözleşmesi ana hatlarının oluşturulması ve kendisine karşı güvensizliğin ortadan kaldırması veya bizlerin bizi temsil edip etmediğini görmemiz için bu şekilde hareket etmelidir. Son söz artık işçilerde olmalı. Sendikalar artık biz işçilerin sesine kulak vermeli. Yok, ülke hali, yok ekonomi veya milli güvenlik diye yıllarca bizleri oyaladıkları yetti. Yetiyor da artık. Son söz işçilerin olması gerekiyor. Artık biz işçilerin söz söyleme sırası geldi. 2017 dünyasında, 21. yüzyılda ne dikta, ne de sendika ağalığı kalmamalı. Söz; sahibi olana, yani biz işçilere verilmeli.

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Ocak 2017 05:20
www.evrensel.net