Bursa Demokrasi Güçleri: Başkanlık Anayasasına Hayır

Bursa Demokrasi Güçleri: Başkanlık Anayasasına Hayır

Bursa Demokrasi Güçleri yaptıkları basın toplantısıyla ‘Başkanlık Anayasasına Hayır’ diyeceklerini açıkladı.

KESK, DİSK, TMMOB, TTB, CHP, EMEP, HDP, ÖDP ve Halkevleri’nin yanı sıra 44 siyasi parti, sendika, derneklerden oluşan Bursa Demokrasi Güçleri bugün Bursa Akademik Odalarda yaptıkları basın toplantısıyla ‘Başkanlık Anayasasına Hayır’ diyeceklerini açıkladı.

Bursa Demokrasi Güçleri adına açıklamayı okuyan Makine Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Mart; “ 2017 çok çetin geçecek bir yıl olacak. Ülkemiz ekonomik, siyasi ve birçok anlamda kör karanlığın içine doğru sürüklenirken, ardı ardına yaşanan katliamlar, sınır ötesi operasyonlar, açığa almalar, işten atmalar, gözaltılar ve tutuklamalarla yeni bir yıla başladık. Olağanüstü Hal uygulamaları adeta bir cuntaya dönüşmüş durumdadır. Şiddetin gün geçtikçe artması ile yaşam alanlarımız daraldı, toplum olarak adeta nefes alamaz hale geldik. Yaşanan her katliamdan sonra sorumluların donuk yüz ifadeleriyle yaptıkları tekdüze açıklamalar, sayılara indirgenen ölümler, ertesi gün unutulan yaralılar, getirilen yayın yasakları karamsarlığı derinleştirdi ve giderek tüm toplum umutsuzluk girdabının içine çekildi” dedi.

TEK ADAM DİKTATÖRLÜĞÜ KABUL EDİLEMEZ

15 Temmuz darbe girişimi ve ardından başlatılan sivil darbe sürecinin ülkemizi sürüklediği kaos ortamı içerisinde önümüze bir de anayasa değişikliği paketi dayatıldı diyen Mart; “Anayasa değişikliği teklifi, iki siyasi parti dışında kalan toplumun büyük kesimi dışlanarak hazırlanmış ve alelacele Meclise sunulmuş, TBMM'de sözde görüşülerek oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Adalet Bakanı, "muhafazakâr kesimin oylarıyla" bu Anayasa kabul edilecek demiştir. O zaman, bu Anayasa değişikliğinin toplumu yaran, kendinden olmayanları dışlayan, kutuplaştırıcı, toplumsal gerilimler yaratacak bir anayasa olması da öngörülüyor ve göze alınıyor demektir. Bu durumda, bu Anayasa toplumsal bir sözleşme olmayacak, yalnızca bir tarafı ifade veya temsil edecek, diğer tarafı karşıya alacak demektir. Bugün yaşadıklarımız 12 Eylül Cuntasına rahmet okutacak cinstendir. TBMM'de kabul edilen bu teklif ile kuvvetler ayrılığı ilkesi tamamen ortadan kaldırılacak; Yasama, yürütme ve yargı tek bir kişinin kontrolüne teslim edilecektir. Halkın vekaletini üzerinde taşıyan parlamenterlerin, iradelerini bir kişiye teslim etmelerinin kabul edilemez” olduğunu belirtti.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ‘HAYIR’ DEMEYE ÇAĞIRIYORUZ 

“Anayasa değişikliği ile amaçlanan açıktır. AKP ve saray 14 yıldır adım adım kurduğu piyasacı, emek düşmanı, İslamcı, faşist rejimi korumak ve kalıcılaştırmak istemektedir. Fiili olarak uygulanan başkanlık ve dikta rejimine yasal statü kazandırılması hedeflenmektedir.” diyen Mart şöyle devam etti; “Tüm bunlardan yola çıkarak Bursa Demokrasi Güçleri; ardı ardına yaşadığımız katliamlarda genç, yaşlı, çocuk, kadın, sivil binlerce insanımız can verirken, binlerce insanımız yaralanırken, kentlerimiz yaşanılamaz hale getirilirken; basın yayın organları üzerinde tekel oluşturulmuşken, muhalif kesimler baskı ve şiddetle sindirilmeye çalışılırken, laiklik tümüyle tasfiye edilmeye çalışılırken toplumsal kutuplaşmayı artıracak ve diktatörlüğü kurumsallaştıracak olan bu Anayasa değişikliği teklifine "Hayır" demektedir, "Hayır" diyecektir. Bizler, Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, özgürlüğü, adaleti bir bütün olarak kazanmak için sürdürdüğü mücadeleye, referandum sürecinde de devam edecektir.Bursa Demokrasi Güçleri olarak bizler, halkımızın genel çıkarları, toplumsal vicdanımız ve çocuklarımızın aydınlık geleceği adına, söz konusu anayasa değişikliğine "Hayır" diyoruz. Buradan tüm halkımıza çağrıda bulunuyoruz; Ülkemizin geleceğini büyük bir karanlığa sürükleyecek olan bu Anayasa değişik teklifine sizleri de  "Hayır" demeye çağırıyoruz” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

www.evrensel.net