Hükümet önleyemediği saldırılar için destek merkezi kuruyor

Hükümet önleyemediği saldırılar için destek merkezi kuruyor

Terör saldırılarını önlemekle görevli İçişleri Bakanlığı, saldırı sonrası destek merkezi kuruyor.

Son yıllarda artan bombalı saldırıları önleyemeyen iktidar, bunun yerine toplumu “terörle” yaşamaya alıştıracak bir sistem kurma kararı aldı. Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre; İçişleri Bakanı Soylu 22 Aralık 2016’da İçişleri merkez teşkilatı ile 81 valiliğe “Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi” başlıklı bir genelge gönderdi. 2016/27 sayılı genelgede Soylu, “yurtiçinde kamu düzenini ve güvenliğini ciddi şekilde bozucu nitelikte olayların yönetimi ve koordinasyonu” amacıyla bakanlıkta “Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nin kurulacağı talimatını verdi. Soylu, valiliklerde de benzer birimlerin Emniyet Müdürü, Sahil Güvenlik Birimi, İl Göç İdaresi Birimi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Aile ve Sosyala Politikalar Müdürlüğü, müftülük, Kızılay Başkanı ve sivil toplum kuruluşu ile özel sektör temsilcilerinden oluşacağını bildirdi.

Soylu genelgesinde, valiliklerde merkez ile Bakanlık’taki koordinasyon merkezinin kurulma amacını uzun bir metinle anlattı. Soylu, “Son yıllarda dünyada ve ülkemizde toplumun düzenini ve güvenliğini, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini olumsuz etkileyen, huzurunu bozan, yaşam standardını ve kalitesini düşüren, bireylerin ve toplumun refahını azaltan olaylarda artış gözlemlenmekte ve bu olaylar yönetimsel açıdan daha karmaşık, çok katmanlı, bütün toplum kesimlerini ve kurumsal yapıları etkileyen bir özellik göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Bu sorunların toplum, vatandaş, sosyal yapılar, ekonomi ve kamu yönetimine ilave yük ve sorumluluklar getirdiğini belirten Soylu, “Karşı karşıya kaldığımız bu yeni nesil sorunların karakter, nitelik, içerik ve kapsamına bakıldığında bunların sadece kamu eliyle alınacak tedbirlerle çözülmesi mümkün gözükmemektedir. Bütün bu sorunlarla mücadele ederken, kamunun yanı sıra sivil toplum, iş dünyası, halk ve ilgili bütün aktör kesimlerin yönetim süreçlerine dahil edilerek katılımcılığın ve sahiplenmenin arttırılması; vatandaşı merkeze alarak oluşan ve oluşması muhtemel mağduriyet ve zararların giderilmesi için yeni bir yaklaşım ortaya konulması önem arz etmektedir” dedi.

Soylu, merkezlerin “insan yaşamını koruma, sorunlara dirençli, huzur ve refahın hakim olduğu müreffeh bir toplum oluşturma” amacıyla kurulduğunu savundu.

Soylu genelgesinde kurulacak Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi’nin görevlerini şöyle sıraladı:

-Kamu düzeni ve güvenliği, toplumsal olaylar dahil bütün riskleri gözlemleme, izleme, risk analizleri yapma, risk haritaları ve senaryoları oluşturmak.

-Toplumda farkındalığı ve sahiplenmeyi arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.

-Kent Bilgi Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, OGS, EDS, HGS Acil Durumlar Bilgi Sistemleri, Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi, Sayısal Emniyetli Muhabere Sistemi’nin güncel ve güvenilir bir şekilde merkeze aktarılmasını sağlama, tek ekran sistemi ile bütünleşik, görüntü, bilgi ve veri sistemleri oluşturmak.

-Kamu binaları, havaalanları, liman, lojistik alanlar, sanayi bölgeleri, alışveriş merkezleri, enerji tesisleri, benzin istasyonları, spor kompleksleri, stadyum, ulaştırma ağları, yolcu ve yük terminalleri, gar, kültür ve kongre merkezleri, ticari kompleksler ve binalar, otel, pansiyon, öğrenci yurdu, konaklama mekanlarının mimari ve acil durum planları merkezlere aktarılacak.

-Meydana gelen olaylar ile ilgili bilgiler vakit geciktirmeksizin, bakanlığa yani Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ne bildirilecek. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net