İşçi sağlığı piyasaya havale ediliyor

İşçi sağlığı piyasaya havale ediliyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’ndan geçti. Meclis tatile girmeden yasalaşıp yasalaşmayacağı henüz belirsiz olan tasarı, bu haliyle iş kazalarını önlemekten uzak, sorumluluğu işverenden çok, işçilere ve iş güvenliği şirketlerine devreder durumda.

Sultan Özer

ÖLÜMLER DEVAM EDECEK

Tasarının ilk halinde iş güvenliği önlemleri için 1-9 işçi çalıştıran işyerleri kriteri getiriliyordu. İşverenler özellikle bu maddeye yoğun bir tepki göstermişti. Komisyonda kabul edilen metinde ise bu sınırlama kaldırıldı. Az tehlikeli işyerlerinde yasanın yürürlüğünün 3 yıl, diğer işyerleri için de 2 yıl ertelenmesi, iş cinayetlerinde “eski tas, eski hamam” eleştirilerine neden oldu.

YASA TEK BAŞINA ÖNLEMEZ

Komisyonda kabul edilen tasarıyı, TMMOB Yönetim Kurulu Kurulu Üyesi Can Doğan gazetemize değerlendirdi. TMMOB İşçi Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu üyesi olarak tasarının Meclis’teki sürecini de takip eden Doğan, “Kazaların tek nedeni İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin ayrı bir yasanın olmaması değil. Ayrı bir yasa kazaları kendiliğinden önlemeyecektir.” Doğan, “Kazaların asıl nedenleri, iş güvenliğini sağlayacak teşkilat yoksunluğu, iş sağlığı güvenliği kültürü, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğine yaklaşımı, denetimdeki yetersizliklerdir. Sendikasızlığın, taşeronlaşmanın yaygınlaşmasının geçerli bir politika olarak benimsenmeye devam edildiği durumda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin söylenecek sözler yaşamda karşılığını bulamayacaktır” değerlendirmesi yaptı.

ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN PAHALI

İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tespit edilecek uygunsuzluklar için ödenmesi önerilen para cezası miktarlarının da komikliğine dikkat çeken Doğan, “Yani işveren açısından şu çok rahatlıkla söylenebilir; ‘Önlemek, ödemekten pahalıdır.’”

Doğan önümüzdeki dönem de bu alanda çok daha ciddi acıların yaşanacağı ve kayıpların olacağı bir dönem olacağı uyarısı yaptı. Doğan, emekten yana tüm tarafların bu alana ilgilerini daha fazla yoğunlaştırarak, önemli bir örgütlenme alanı olarak ele almalarını, soruna “demokrasi ve özgürlükler” mücadelesinin önemli bir parçası olarak bakmalarını istedi.
(Ankara/EVRENSEL)


İŞÇİ SAĞLIĞI ŞİRKETLERE ‘EMANET’

Tasarının işçi sağlığı ve güvenliğini piyasalaştırdığını ifade eden Doğan, işyerlerinde yerine getirilecek, mühendislik, hekimlik hizmetlerinin esas olarak piyasaya yaptırılacağını, eğitimlerin de anlaşılmaz biçimde sektör yaratma konusu yapıldığını söyledi.
Tasarıda, uygulamaya ilişkin somut bir normun yer almadığını dile getiren Doğan, bu yükümlülüklerin zaten genel hukuk kuralları içinde var olduğunu ifade etti.
Devlet, işveren, çalışanlar ve sendikaları, iş güvenliği mühendisleri ve iş yeri hekimlerinden oluşan bir yapı oluşturulması gerektiğini belirten Doğan, bu dört unsurun doğru kurgulanmasının, güvenlik kültürünün gelişimine ve sistemin tesisine güçlü bir temel sağlayacağını söyledi.

TASARIDA SENDİKALAR YOK

Tasarıda işçi sendikalarının yer almamasını eleştiren Doğan, “İşverenlerin muhatabı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet vermek üzere Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş şirketler ve kendi namına çalışan iş güvenliği mühendisleri, işyeri hekimleridir” dedi.
Tasarının bu haliyle 4857 sayılı İş Kanunu’na bağlı “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri”nin de gerisinde olduğunu belirten Doğan, işveren sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırarak, tüm sorumluluğu neredeyse kazayı (iş cinayetini) yaşayan ve kısıtlı imkânlarla yetki olmaksızın ve iş güvencesiz çalışan mühendis, teknik eleman ve hekimlerin sırtına yıktığını söyledi.

www.evrensel.net