Nusaybin’i ‘ihya’ değil mağdur etme projesi

Nusaybin’i ‘ihya’ değil mağdur etme projesi

Bakanlığın Nusaybin için duyurduğu 'ihya projesi'nde şart koşulan tapu zorunluluğu bölgede yaşayan binlerce tapusuz aileyi mağdur edecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Nusaybin için duyurduğu “ihya projesi” hakkında hak sahiplerine bilgi verilmiyor. Proje kapsamında şart koşulduğu belirtilen tapu zorunluluğu, uzun yıllar bölgede yaşayan binlerce tapusuz aileyi mağdur edecek. Rayiç bedeli düşük tutulan daireler için de hak sahipleri uzun yıllar borçlandırılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geçen yıl aralık ayında açıkladığı “Nusaybin ihya projesi” için hak sahiplerine tapu zorunluluğu şart koşarken, aynı zamanda yıkılan evlerin rayiç bedeli düşük tutularak aradaki fark için hak sahipleri uzun yıllar borçlandırılacak. Yıkımın büyük oranda tamamlandığı Kanika, Kışla, Abdulkadir Paşa, Yenişehir, Dicle ve Fırat mahallelerinde birkaç kuşaktır yaşamlarını idame ettiren binlerce yurttaş, tapu ve ruhsatı olmadığı için hak sahibi sayılmayarak mağdur edilecek. Evsiz kalan binlerce kişi daha önce ’90’lı yıllarda göç ettirilmiş yoksullardan oluşuyor.

ANKARA’DA KARAR VERİLİYOR

Müstakil evlerin yerine apartman dairelerinin kurulacağı şeklinde maket fotoğrafı yayımlanan projenin içeriğine hiç kimse hakim değil. Proje kapsamında villa benzeri evlerin de görüldüğü fotoğraflarda adres ve bölge ise belirtilmiyor. Projenin içeriğine ilişkin Nusaybinliler bilgi sahibi olmazken, tüm hazırlıklar Ankara’da yapılıyor.

Sadece fısıltı şeklinde yayılan bilgilere göre, bakanlık hak sahiplerine nakit ödeme yapmayacak.

Söz konusu proje kapsamında, tapu ve ruhsatları olan yurttaşlara dairelerinin karşılığında daire verileceği belirtiliyor. Ancak birkaç kuşaktır aynı muhitte yaşayan binlerce yurttaşın tapularının olmaması ikinci kez mağduriyet yaşatacak. Özelikle ’90’lı yıllarda zorla göç ettirilmiş yüzlerce aile, tapusuz ve ruhsatsız evlerde barınıyordu. Bazı yerleşim yerlerinin ise tapusu olmasına rağmen kayıtlarda sulak arazi olarak geçiyor olmasından dolayı hak iddia edilemeyecek. Bazı binalarda ise sadece tek kat tapusu bulunuyor.

UZUN YILLAR BORÇLANDIRILACAK

Yıkımın sürdüğü mahallelerde daha önce sigorta şirketleri tarafından bir daire için 80 bin TL olarak belirlenen rayiç bedelin de bakanlık tarafından kabul görmediği ifade ediliyor. Söz konusu proje kapsamında daire başına 100 ila 140 bin TL arasında bedel biçildiği ve dolaysıyla daire alacak yurttaşın uzun süreli bankalara borçlandırılacağı belirtiliyor. Düzenli gelir sahibi olmayan hak sahiplerinin zaman içerisinde ipotekli daireden de olunacağı vurgulandı.

Ev ve barınakları hakkında aydınlatıcı bilgiye sahip olmayan kent halkı, fısıltıların sonlandırılması, mağduriyetliklerine yol açacak projeden vazgeçilmesini istiyor. (Mardin/DİHABER)

www.evrensel.net
ETİKETLER Nusaybin