Soma'da TKİ görevlilerinin yargılanmasının yolu açıldı

Soma'da TKİ görevlilerinin yargılanmasının yolu açıldı

Soma katliamındaki sorumluluklarından henüz yargılanamayan TKİ yöneticilerinin Soma AŞ ile yapılan sözleşme üzerinden yargılanmalarının yolu açıldı.

Emine UYAR
Manisa

TKİ yöneticileri henüz Soma katliamındaki sorumlulukları nedeniyle yargılanmıyor ancak Soma A.Ş. ile yaptığı sözleşme nedeni ile kurumu zarara uğratmaktan yargılanmaları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile Soma A.Ş. arasında imzalanan temlik (alacağın devri) sözleşmesi nedeni ile TKİ yöneticilerinin görevi kötüye kullanmaktan yargılanmalarının yolu açıldı.

Soma'daki katliamdan 36 gün sonra ve şirketin mal varlığı üzerindeki ihtiyati tedbir kararlarının uygulanmak üzere davalı TKİ'ye tebliğinden sonra, Soma A.Ş.'nin 18.06.2014 tarih ve M.2014.14 sayılı dilekçe ile TKİ Genel Müdürlüğü'ne başvurarak "Temlik Talebi"nde bulunduğu Sayıştay raporunda yer almıştı.

Soma A.Ş. bu başvurusu ile çıkaracağı kömüre karşılık alacağı "hakedişler"in Yapı Kredi Bankasından çekmiş olduğu kredi karşılığında devredilmesini istedi.

OLMAYAN HAKEDİŞLERİ ÖDEME KARARI VERDİ

TKİ İşletme Daire Başkanlığı da 24.06.2014 tarih ve 6039 sayılı yazı cevabı ile, "Firma dilekçesindeki taleple ilgili olarak, kalan rezerv miktarı ve aylık program üretim miktarına göre hakediş tutarları hesaplandığını, söz konusu ocaklarda yapılan denetimler sonucu tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve firma tarafından tekrar kömür üretiminin başlanması durumunda, İş Programı doğrultusunda faaliyet göstermek kaydıyla yapılacak ilk hakedişten başlamak üzere 182 milyon liralık temlik işlemini onayladı.

Oysa o tarihte katliamın yaşandığı Eynez Ocağı'nın akıbeti belli değildi, Atabacası ve Işıklar Ocağı'nda ise üretim durdurulmuştu.  

ÖNCELİKLİ OLMASI GEREKEN İŞÇİ ALACAKLARI VE AİLE TAZMİNATLARINDAN ÖNCE BANKA BORCU ÖDENDİ

Ayrıca bu sözleşme ile bankanın alacağı öncelikli olması gereken işçilik alacakları ve ailelerin tazminat alacaklarının önüne geçmiş, ilk borç bankaya ödenmiş oldu.  

Sayıştayın TKİ'ye ilişkin yaptığı denetim sonuçlarının yer aldığı 2014 tarihli raporunda, tahakkuk etmiş bir alacağı bulunmamasına karşın şirketle sözleşme yapılması ile kurumun bilinçli olarak zarara uğratıldığı ve TKİ yetkililerinin “görevi kötüye kullanmak” suçunu işledikleri belirtildi.  

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUNDA BULUNULDU

Somalı ailelerin avukatları TKİ ve şirket yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savcılık suç duyurumuzdaki şüphelilerden TKİ Genel Müdürü ve yönetim kurulu üyeleriyle ilgili “Görevi Kötüye kullanma” suçuyla ilgili olarak “dilekçenin işleme konulmamasına”, yasal unsurlarının oluşmadığı sonucuna vardığı diğer suçlarla ilgili de tüm şüpheliler yönünden “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

Av. Sercan Aran, Av. Denizer Şanlı, Av. Aziz Aytaç ve Av. Seçil Ege bu karara karşı; işleme konulmama kararının kesin karar olduğu ve itiraz yolu öngörülmediği için Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundular. Bu başvuru henüz sonuçlanmadı.

"Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar"a karşı itiraz yolu açık olduğu için Avukatlar  Ankara Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundu.

HAKLARINDA DAVA AÇILMASI BEKLENİYOR

24 Ocak 2017 tarihinde Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği bu itirazla ilgili kararı avukatlara tebliğ etti.

Kararda itiraz konuları kabul edilerek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına karar verildi.  

Avukatlar bu kararla ilgili olarak, "Bu aşamada savcılığın suç duyurumuzdaki şüpheliler ile ilgili görevi kötüye kullanma suçu dışındaki suçlar için kamu görevlileri yönünden soruşturma izni istemesini ve bu kişilerin ve diğer tüm şüphelilerin ifadelerinin alarak haklarında dava açılmasını bekliyoruz" dedi.

www.evrensel.net