Sendika Genel Başkanları: Bu mücadeleyi yükseltmeliyiz

Sendika Genel Başkanları: Bu mücadeleyi yükseltmeliyiz

EMİS sözleşmesi kapsamındaki fabrikalarda çalışan Birleşik Metal-İş üyesi işçilere diğer işçi sendikalarından destek geldi.

Grev yasağını tanımadıklarını belirterek fiili mücadele veren, EMİS sözleşmesi kapsamındaki fabrikalarda çalışan Birleşik Metal-İş üyesi işçilere diğer işçi sendikalarından da destek geldi. Metal işçilerinin yanında olduklarını söyleyen DİSK ve Türk-İş’e bağlı sendikaların genel başkanları, ortak mücadele çağrısı yaptı.

METAL İŞÇİLERİNİN HAKLI MÜCADELESİNİ SAHİPLENİYORUZ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko: Grevin yasaklanması, işçilerin grevli toplusözleşme hakkının gasbedilmesidir. Bunun anlamı işçinin ekmeğini, kaderini işverenlerin insafına bırakmaktır. Milyonların hakkını, hukukunu bir avuç azınlığın insafına terk eden düzen demokratik bir düzen değildir! İşte bu nedenle metal işçilerinin davası tüm işçi sınıfının davasıdır; ülkemiz için demokrasi davasıdır. Bizler DİSK olarak Birleşik Metal-İş sendikamızın ve metal işçilerinin “Grev yasaklarını tanımıyoruz” şeklinde gösterdikleri tavrı selamlıyoruz. Hükümet işçinin iradesini tanımıyorsa, hükümet işçinin anayasal haklarını tanımıyorsa, işçiler de tabii ki yasakları tanımayacaklardır. DİSK olarak sendikamız Birleşik Metal-İş’in ve metal işçilerinin bu haklı mücadelesini sahipleniyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm işçi sınıfını grev yasaklarına ve grev yasakçılarına hayır demeye çağırıyoruz.

İŞ BIRAKMA VE BOYKOTLARLA MÜCADELEYİ BÜYÜTMELİYİZ

DİSK’e bağlı Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan: Türkiye iki ay sonra referanduma gidiyor. Yarın bu referandumdan evet çıkarsa bu süreçleri daha sık yaşayacağız. Metal işçisi üzerine düşeni yaptı. Sıra metal işçileriyle dayanışmada. Koşullar ortak mücadele diyor. Hiçbir sendika konfederasyonu ‘Bu durum beni ilgilendiremez’ diyemez. O yüzden başta konfederasyonlar ve sendika genel merkezleri olmak üzere Birleşik Metal-İş üyesi işçilerinin mücadelesinin kazanımla sonuçlanması için dayanışma içerisinde olmak gerekiyor. Bir saatlik iş bırakma, yemek boykotları da dahil hepimizin canla başla çalışması, mücadeleyi büyütmesi gerekiyor.

FİİLİ BİR BİRLİKTELİK OLUŞTURMALIYIZ

DİSK’e bağlı Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan: Bir sürü hak ihlalinin ve hukuksuzluğun olduğu bir süreçte insanca yaşam, insanca ücret, insanca çalışma koşulları talep eden Birleşik Metal-İş sendikamıza bağlı üyelerimizin grev hakkına saldırmak kabul edilemez. Metal işçilerinin haklı talepleri ve direnişlerinin yanındayız. Emek düşmanı politikalara da her türlü antidemokratik uygulamalara da karşı çıkmak için işçilerin emekçilerin hem emek mücadelesini hem de demokrasi mücadelesini yükseltmesi gerekir. Farklı düşünebiliriz ancak ortak paydamız emektir, sınıftır. Fiili bir birlikteliği oluşturup mücadeleyi yükseltmeliyiz.

‘YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ’

DİSK’e bağlı Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş: Metal işçisi Türkiye işçi sınıfının yüz akı. 2015 yılında yaşanan metal fırtınasında da metal işçileri neler yapabileceklerini dosta da düşmana da göstermişlerdi. Bugün de sınıf kardeşleri bu duygularla greve çıktılar. Metal işçilerinin çıktıkları bu yolda yalnız bırakılmayacaklarını bütün sınıf kardeşlerinin sendika konfederasyon farkı gözetmeksizin metal işçileriyle dayanışma göstereceklerine inanıyorum. Bu mücadele önümüzdeki dönem verilecek mücadelelere de örnek olacaktır. 

2 BİN 200 İŞÇİYLE SINIRLI KALMAMALI

Türk-İş’e bağlı DERİTEKS Genel Başkanı Musa Servi: Şu aşamada artık mevcut ortamda grev kullanılamaz duruma getirildi. Bu sadece metal işçilerinin değil işçi sınıfının ortak sorunudur. Konfederasyon ayırmaksızın tüm sınıfa yapılan bir saldırıdır. İşçilerin fiili ve meşru mücadelesi önemlidir. Sadece 2 bin 200 işçiyle sınırlı kalırsa boğarlar. Bu ancak genişletilmesi halinde başarıya ulaşabilir. Sadece bir basın açıklaması yaparak dayanışma göstermekle değil, bu yasak tavrına ve işçilerin bu çağrısına emekten yana kesimler olarak, fiili olarak geniş bir şekilde cevap vermemiz gerekir.

ÇEŞİTLİ EYLEM BİÇİMLERİYLE ORTAK MÜCADELE GEREKİYOR

Türk-İş’e bağlı TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk: Metal işçilerinin grevinin yasaklanması aslında işçilerin sendika ve TİS hakkının yasaklanmasıdır. Sendikaların varlık sebebi sorgulanıyor. Bu bakımdan fiilen gösterilen bu mücadele örnek bir mücadeledir. Bütün bölgelerde metal işçilerinin yanında olacağız. Türkiye’deki emek ve demokrasi güçlerinin ortak bir mücadele sergilemesi gerekiyor. Çeşitli eylem biçimleriyle ortak bir tutum almamız gerekir. Bu konuda bizim de çabalarımız devam ediyor.

‘MÜCADELELERİNİ DESTEKLİYORUZ’

Hak-İş’e bağlı Liman-İş Genel Eğitim Sekreteri Ahmet Uçar: Grev, biz işçilere yasalar ve uluslararası anlaşmalarla bahşedilmiş bir lütuf değil, kendi tırnaklarımızla kazıyarak elde ettiğimiz evrensel bir hak konumundadır. İşçilerin ellerindeki yasal haklar alınmaya devam ederse, işçilerin bu tip eylemlere başvurmak dışında hiçbir çaresi kalmamaktadır. Biz Liman-İş olarak dün olduğu gibi bugün de yalnız metal işçilerinin değil hak mücadelesi veren tüm işçilerle omuz omuzayız. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın çıktığı bu yolun başta üyeleri olmak üzere tüm işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyor, liman işçileri olarak mücadelelerini desteklediğimizi belirtiyoruz.

HAK-İŞ VE TÜRK-İŞ YANIT VERMEDİ

Konuyla ilgili görüş almak için aradığımız Hak-İş ve Türk-İş genel merkezlerinden yanıt alamadık. Hak-İş Genel Merkezi, Genel Başkan Mahmut Arslan’ın Antalya’da bir toplantıda olduğu belirterek, bizi Sendikanın Basın Müşaviri Birsen Çiçek Odabaşı’ya yönlendirdi. Odabaşı, Arslan’na uygun olduğu zaman ileteceğini ve bize dönüş yapacağını söyledi. Türk-İş Genel Merkezi’nden ise diğer yöneticilerin dışarıda olması nedeniyle önce Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar’dan görüş alabileceğimiz söylendi. Ardından “Açıklama yetkisi Genel Başkanlık ve Genel Sekreterlikte” yanıtı verildi. Gazetemiz baskıya girdiği saate kadar iki konfederasyon merkezinden de dönüş yapılmadı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Ocak 2017 05:22
www.evrensel.net