‘Hükümet KHK ile OHAL mahkemesi kuruyor’

‘Hükümet KHK ile OHAL mahkemesi kuruyor’

CHP'li Meclis Anayasa Komisyonu Üyesi Murat Emir, KHK kapsamında kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu değerlendirdi.

Çağrı SARI
İstanbul

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında dört kanun hükmünde kararname (KHK) daha çıkarıldı. KHK kapsamında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Ancak komisyonda hükümetin atadığı isimler değerlendirmeler yapacak. Evrensel’e komisyonu değerlendiren CHP Ankara Milletvekili, Meclis Anayasa Komisyonu Üyesi Murat Emir “Bu bir mahkeme. Şu anda olağanüstü bir mahkeme kurulmuş demektir. Bağımsız yargılanmaya ve adil yargılanma hakkına aykırıdır” dedi. 

HÜKÜMETİN ATADIĞI KİŞİLER DEĞERLENDİRME YAPACAK

685 sayılı KHK ile “Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu” kuruldu.  Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, yedi üyeden oluşacak. Üyelerin üçü kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından, bir üye Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan hakim ve savcılar arasından Adalet Bakanınca, bir üye mülki idare amirleri sınıfına mensup personel arasından İçişleri Bakanınca, birer üye Yargıtay ve Danıştay’da görev yapan tetkik hakimleri arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) belirlenecek.Komisyonda toplantı ve karar yeter sayısı için dört sayısı aranacak ve oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, OHAL kapsamında doğrudan KHK’lerle tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verecek. Başvurular valilikler aracılığıyla yapılacak. 

BAĞIMSIZ VE ADİL YARGILANMA HAKKINA AYKIRI

CHP Ankara Milletvekili, Meclis Anayasa Komisyonu Üyesi Murat Emir, uygulamayı şöyle değerlendirdi: “Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu son derece tehlikeli bir komisyon. Yargısal bir faaliyet yapacağı belli. Hükümet büyük mağduriyetler yarattı ve büyük hatalar yaptı. Şimdi bunları gidermeye dönük yargıyı çalıştırmakta. Yargı sonuçlanana kadar da insanlar mağdur edilecek. Şimdi komisyon içerisinde yargıçlar olmakla beraber sonuç olarak devletin atadığı bürokrasiden oluşan bir komisyon, idari bir komisyon. Bu komisyonun vereceği kararlar, kişiye özel olacak. Onların ‘terör örgütü’ ile ilişkisini ortaya koyması bakımından yargısal niteliğe sahip olacak. Bir yönüyle yeni mahkemeler kurulması gibi bir durum söz konusu. Kendileri buna komisyon diyor ama bir yönüyle yargı faaliyeti. Bu bir mahkeme. Şu anda olaganüstü bir mahkeme kurulmuş demektir. Bağımsız yargılanmaya adil yargılanma hakkına aykırıdır. Bu yönüyle hiçbir şekilde hukuk devletinde olamayacak işler bunlar.  İnsanların başvurabileceği , şikayetlerini taleplerini alıp o talepler üzerinden gerekli kurulları harekete geçirmeye dönük bağımsız komisyon olsaydı bir yönüyle anlaşılabilirdi. Ama şu haliyle komisyon bir yargı faaliyeti yapacak ve kararlar adeta mahkeme kararı yerine geçecek... Tehlikeli bir süreçten bahsediyoruz.”

 

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Ocak 2017 14:31
www.evrensel.net