Anayasa değişikliği için 8 kez gizli oylama yapılacak

Anayasa değişikliği için 8 kez gizli oylama yapılacak

Meclis’te anayasa mesaisi devam ediyor. Genel Kurul’da cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişiklik teklifi için 8 kez gizli oylama yapılacak

Meclis’te anayasa mesaisi devam ediyor. Genel Kurul’da cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişiklik teklifi için 8 kez gizli oylama yapılacak. 18 maddelik teklifin 11 maddesi referandum için gerekli olan 330 sınırını geçti. Genel Kurul’da bugün 12. Maddeden itibaren görüşmelere devam edilecek ve son olarak teklifin tümü oylanacak.

GENEL KURUL SAAT 14’TE AÇILACAK

Genel Kurul saat 14.00’te açılacak. Ancak anayasa oylamalarına hemen geçilmeyecek. HDP ve CHP’nin grup önerilerinin ardından akşam saatlerinde anayasa oylamasına geçilmesi bekleniyor.

İLK OLARAK 12. MADDE OYLANACAK

Genel Kurul’da bugün 12. maddeden itibaren görüşmelere devam edilecek.

Teklifin “olağanüstü hal yönetimi” başlıklı 12. Maddesine göre; Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilecek.

TEKLİFİN TÜMÜ İÇİN 330 ARANACAK

Değişiklik teklifinin kabulü TBMM üye tamsayısının en az beşte üç (330) çoğunluğunun gizli oyuyla mümkün.

Meclis tarafından üye tamsayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclis'e iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazete'de yayımlanacak.

REFERANDUM TARİHİ 26 MART-16 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA

Anayasaya göre doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir.

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar.

REFERANDUMDA EN ERKEN TARİH 26 MART

Referandumda en erken tarih 26 Mart olarak öngörülüyor.

Teklifin Meclis’ten geçme tarihi ve  Cumhurbaşkanının bekletebileceği süreye göre referandum tarihi şekillenecek. Buna göre referandum tarihinin 26 Mart,  2 Nisan ve en geç de 16 Nisan olabileceği ifade ediliyor. (ANKA)
 

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Ocak 2017 14:37
www.evrensel.net