20 Ocak 2017 13:21

Mülkiyelilerden anayasa teklifini geri çekin çağrısı

Mülkiyeliler Birliği, Meclis'te görüşülen Anayasa değişikliği teklifinin geri çekilmesi çağrısı yaptı. 

Mülkiyelilerden anayasa teklifini geri çekin çağrısı

Paylaş

Mülkiyeliler Birliği, milletvekillerine seslenerek Anayasa değişikliği teklifinin geri çekilmesini talep etti. Görüşülmekte olan Anayasa paketinin toplumsal kutuplaştırmayı arttıracağı vurgulandı. 

Yapılan yazılı açıklamada, anayasaların toplumsal uzlaşma metinleri olduğu vurgulanarak, “18 maddelik anayasa değişiklik paketinin sorunlarımızı çözmek yerine, yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olacağı anlaşılmaktadır. Toplumsal kutuplaşmayı artıracak, istikrarsızlığa neden olacak bu süreçten, ülkemizin ve vatandaşlarımızın fayda sağlayabilmesi mümkün değildir” denildi.

12 Eylül darbesiyle başlayan tahribatın, 35 yıldır tartışılan bir Anayasa’ya yama yapma yoluyla giderilmesinin mümkün olmadığının altı çizilen açıklamada, bu tahribatın giderilmesi için, toplumsal uzlaşmaya dayanan, siyasi partilerin, hukukçuların, demokratik kitle örgütlerinin, üniversitelerin önerileri ve katılımıyla oluşturulan sivil bir anayasayla mümkün olacağı ifade edildi.

BU ANAYASA YENİ SORUNLAR DOĞURACAK

Görüşülen anayasa paketinin sorunları çözmek yerine yeni sorunlar ortaya çıkaracağı belirtilen açıklamada, demokratik ülkelerin üzerinde çokça durduğu güçler ayrılığı ilkesine de değinildi. Yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinden ayrı güçler olması ve karşılıklı denetlemeleri gerektiği belirtilerek demokratik toplumlarda bu üç organın herhangi birinin baskın hale gelmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

'TEHLİKELİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR'

Açıklamada, milli iradeyi TBMM'nin temsil ettiğine dikkat çekilerek, “TBMM’nin yetkilerinin sınırlandırılması, 'mili irade'nin tecellisini de olumsuz yönde etkileyecektir. TBMM’de ikinci tur oylamalarının yapıldığı anayasa değişikliğine ilişkin maddeler, yasama ve yargıyı yürütmenin, yürütmeyi de tek bir kişinin kontrolü altına sokması nedeniyle, kişilerden bağımsız olarak, son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilir” denildi. Bu değişikliğin siyasi sistemini bütünüyle değiştirecek olduğu ifade edilen açıklamada, maddelerin tek tek değil bütünüyle yol açacağı sonuçlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Milletvekillerinin egemenlik yetkisini millet adına kullandıkları hatırlatılarak, milletvekilllerini ülkenin geleceği ve çıkarlarını düşünerek hareket etmeye çağrıldı. Toplumun geniş bir kesiminin değişikliklerin içeriğinden haberdar olmadığı, bilenlerin eleştirilerinin ise dikkate alınmadığı hatırlatılarak, Anayasanının bu şekilde değişmesinin sorunları çözlemeyeceği dile getirildi. Mülkiyeliler Birliği, uzlaşmaya dayalı bir anayasa yapabilmek için, bu teklif geri çekilmesi talebinde bulundu.(Ankara/EVRENSEL)
 

ÖNCEKİ HABER

Aydınlardan ortak çağrı: Ahmet Türk serbest bırakılsın

SONRAKİ HABER

Taybet İnan’ın soruşturmasında 3 yıldır ilerleme yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa