Anayasa değişiklik teklifinde 7. madde kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinde 7. madde kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinde 2. turun 7. maddesi 340 oyla kabul edildi.

AKP ile MHP'nin uzlaşısıyla hazırlanan ve 'Başkanlık sistemi'ni öngören Anayasa değişiklik teklifinde 2. turun 7. maddesi ikinci kez yapılan oylamada 340 oyla kabul edildi. Oylama sonucunda 136 ret, 3 geçersiz, 1 çekimser, 4 boş oy çıktı.

Kabul edilen 7. maddede: “Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvvekli seçilme yeterliliğine sahip, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Birkimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına , siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az  yüzde beşini  almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.

Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin TBMM üyeliği sona erer. Genel oyla Yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Sumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanmazsa ,bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan herhangi birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halide; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır.

İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama refarandum şeklinde yapılır. Aday geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı taktirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yeniilenir. 
Seçimlerim tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir. (HABER MERKEZİ)

18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin tam metni

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Ocak 2017 03:57
www.evrensel.net