Anayasa değişiklik teklifinde 7. madde oylanıyor

Anayasa değişiklik teklifinde 7. madde oylanıyor

Anayasa değişiklik teklifinde Cumhurbaşkanı seçimlerini ve adaylığını düzenleyen 2. turun 7. maddesi mecliste oylanıyor.

AKP ile MHP'nin uzlaşısıyla hazırlanan ve 'Başkanlık sistemi'ni öngören Anayasa değişiklik teklifinde 2. turun 7. maddesinde oylamaya geçildi.

Oylanmaya geçilen 7. maddede Cumhurbaşkanının adaylığı ve seçimini düzenleyen madde tasarısında, “Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvvekli seçilme yeterliliğine sahip, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Birkimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına , siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.

Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin TBMM üyeliği sona erer. Genel oyla Yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanmazsa ,bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü ikinci oylama yapılır. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net