Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinde 2. turun 6. maddesi 342 oyla kabul edildi.

AKP ile MHP'nin uzlaşısıyla hazırlanan ve 'Başkanlık sistemi'ni öngören Anayasa değişiklik teklifinde 2. turun 6. maddesi ikinci kez yapılan oylamada 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucunda 138 ret, 2 geçersiz, 3 boş oy çıktı.

Oylama sırasında AKP’lilerin Milletvekillerinin verdiği oyları takip ederek ‘çetele’ tutuğu fark edilince oylama sırasında gerginlik çıktı. Meclis Başkanı oturama ara verince verilen ilk oylar geçersiz sayıldı. Oylama tekrar yapıldı.

2709 sayılı Kanunun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlığı metinden çıkarılmıştır. 

“MADDE 98- Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir. Yazılı soru; yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.”

Anayasa değişiklik teklifinde 2. turda ilk madde 345, ikinci, üçücü, dördüncü ve beşinci maddesi 342 oyla kabul edildi. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net
ETİKETLER TBMMMECLİSAnayasa