'Yine grev yasağı, fail belli'

'Yine grev yasağı, fail belli'

Asil Çelik'teki grev yasağının ardından: Schneider, ABB, General Elektrik işçilerinin 20 Ocak grevi, artık tüm metal işçilerinin grevidir.

Ömer YALÇINTAŞ

Türkiye tarihi benzeri yasaklar, engellemelerle dolu. Ne zaman bir hak arayışı olsa ya yasalar, ya da “sertlik” devreye girer.

Artık 12 Eylül darbesi ve yasakları yerine şimdinin yasakları konuşulur oldu. Hem de daha okkalısından.

İşçi sınıfının yaşadığı ekonomik sosyal bütün sorunlar yanında hak taleplerinin de baskıyla ezildiği biliniyor. Son 3-5 yıl bu açıdan çarpıcıdır. 2015’te Birleşik Metal-İş ile MESS arasındaki sözleşmelerin tıkanmasının ardından başlayan grev süreci, engelleme adı altında bakanlar kurulu eliyle yasaklanmıştı. Şimdi, milli güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Asil Çelik grevi yine yasaklandı. Patronlara teşvikler yağdıran, vergi afları getiren hükümet sermayeden yana tavrını açıkça yine ilan etmiş oldu.

“OHAL şartlarında zaten bu olacaktı” diyenleri duyar gibiyiz. Özellikle sendika yöneticilerinin duygularının da bu yönde olduğunu yapılan toplantılardan, Asil Çelik işçilerine yaptıkları son açıklamadan da anlamış bulunuyoruz.

Peki EMİS sözleşmesi kapsamındaki Birleşik Metal-İş üyesi 2200 işçinin 20 Ocak’ta başlayacağı grev ne olacak?

Asıl Çelik ve 2015’te yaşanan grev yasakları, bir kez daha işçilerin grev komiteleri etrafında fiili meşru mücadelesi üzerinden gerekirse işyeri işgalleri de dahil birçok mücadele biçimini tartışması gerektiğini göstermiştir. Sadece teknik hazırlıklar, grev nöbetçilerinin vs hazırlanması yetmez. İşgal dahil mücadele taktiklerinin neler olacağı tartışılmalıdır.

Tüm üye işçilerin desteklerinin alınması, emek demokrasi güçlerinin birleşik mücadeleye çağrılması zorunluluktur.

Schneider, ABB, General Elektrik işçilerinin 20 Ocak grevi artık tüm metal, hatta tüm örgütlü örgütsüz işçilerin grevidir. Hükümetin sermaye yanlısı tutumlarının engellenmesi için topyekün mücadeleden başka çıkar yol yoktur.

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Ocak 2017 05:11
www.evrensel.net