Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylanıyor

Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylanıyor

Anayasa değişiklik teklifinde 2. turun 6. maddesi mecliste oylanıyor.

AKP ile MHP'nin uzlaşısıyla hazırlanan ve 'Başkanlık sistemi'ni öngören Anayasa değişiklik teklifinde 2. turun 6. maddesinde oylamaya geçildi.

Oylanmaya geçilen 6. maddede, Anayasanın 98. maddesi değiştirilerek kenar başlığı metinden çıkarılmak isteniyor.

Buna göre: TBMM, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Yazılı Soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Gensoru ,denetleme yetkisinden çıkarılacak.

Anayasa değişiklik teklifinde 2. turda ilk madde 345, ikinci, üçücü, dördüncü ve beşinci maddesi 342 oyla kabul edildi. (HABER MERKEZİ)

18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin tam metni

www.evrensel.net