Anayasa değişiklik teklifinde 5. madde oylanıyor

Anayasa değişiklik teklifinde 5. madde oylanıyor

Anayasa değişiklik teklifinde 2. turun 5. maddesi mecliste oylanıyor.

AKP ile MHP'nin uzlaşısıyla hazırlanan ve 'Başkanlık sistemi'ni öngören Anayasa değişiklik teklifinde 2. turun 5. maddesinde oylamaya geçildi.

Oylanmaya geçilen 5. maddede, 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değitirilmek isteniyor.

“MADDE 87- Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

Anayasa değişiklik teklifinde 2. turda ilk madde 345, ikinci, üçücü ve dördüncü madde 342 oyla kabul edildi.(HABER MERKEZİ)

AKP, gizli oy kurallarını Bakan seviyesinde ihlal ediyor

 

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ocak 2017 23:56
www.evrensel.net