Hatıralarımızın mekanla ilişkisi

Hatıralarımızın mekanla ilişkisi

'Bir Varmış Bir Yokmuş: Toplumsal Bellek, Mekân ve Kimlik Üzerine Araştırmalar' adlı araştırma kitabı KÜY Sosyoloji kategorisinde yayımladı.

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Doçent Tahire Erman ve Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde Öğretim Görevlisi Serpil Özaloğlu tarafından derlenen "Bir Varmış Bir Yokmuş: Toplumsal Bellek, Mekân ve Kimlik Üzerine Araştırmalar" adlı araştırma kitabı Koç Üniversitesi Yayınları Sosyoloji kategorisinde yayımladı. 

Tek başımıza hatırladığımız ve unuttuğumuz gibi hep beraber de hatırlar ve unuturuz. Ortak hatıralarımızı, “toplumsal bellek”i taşıyan, şekillendiren ve dönüşüme uğratan en önemli etkenlerden biri de mekandır. Neyi, nasıl hatırladığımız, nerede hatırladığımızla çok yakından ilişkilidir.

Bir Varmış Bir Yokmuş’ta toplumsal bellekle mekan arasındaki bu ilişki kuramsal araştırmalar ve vaka çalışmaları aracılığıyla tekrar tartışmaya açılıyor. Çeşitli akademik disiplinlerden otuz altı yazar, belleklerin mekanlarda, mekanların da belleklerde bıraktığı izleri takip ederek Türkiye’nin son yetmiş yılda geçirdiği hızlı toplumsal (ve mekansal) değişimin hatlarını netleştirmeye çalışıyor.

Kitapta “İstanbullu aileler ahşap konaklardan apartman dairelerine taşınırken neler değişti? Artvin’de barajlar sadece köyleri mi yok etti? Kentsel dönüşüm, mağdurlarının belleklerinde gecekondu geçmişini nasıl bir dönüşüme uğrattı? Müzeye dönüştürülen bir cezaevi, belleği nasıl yeniden inşa ediyor? 1980 darbesi edebiyat ve sinemada nasıl hatırlandı?” gibi sorular irdeleniyor.

Bir Varmış Bir Yokmuş, belleğin karmaşık işleyişinin hakkını veren, hatırlamanın “sahip olmak”, unutmanın da “yokluk” anlamına gelmediğini gösteren bir çalışma niteliği taşıyor.

  • Bir Varmış Bir Yokmuş
    (Toplumsal Bellek, Mekân ve 
    Kimlik Üzerine Araştırmalar)
    Koç Üniversitesi Yayınları, Sosyoloji
    334 sayfa

 

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ocak 2017 21:38
www.evrensel.net