HDP’li Paylan, MİT’in hazırladığı azınlık raporunu sordu

HDP’li Paylan, MİT’in hazırladığı azınlık raporunu sordu

HDP'li Garo Paylan, MİT’in 2011'de Ermeniler, Rumlar ve Sünni Müslüman olmayan diğer toplumları izlediğine dair raporu Başbakan Yıldırım'a sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, MİT’in 2011 yılında Ermeniler, Rumlar ve Sünni Müslüman olmayan diğer toplumları izlediğini ve “Etnik Bölücü Faaliyetler” başlığı altında hazırladığı rapora ilişkin Başbakan Binali Yıldırım’a soru önergesi verdi.

HDP Milletvekili Garo Paylan Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin yeniden açılan davanın ek klasöründe ortaya çıkan MİT raporunu, 4 Mart 2016’da dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’ya sormuştu. Paylan Davutoğlu’ya ilettiği soru önergesinde, MİT’in hazırladığı bu raporun hâlâ hazırlanıp hazırlanmadığını ve hangi kurumların talebiyle hazırlandığını sormuştu. Paylan’ın soru önergesine 13 Aralık 2016’da “kısmî” olarak yanıt veren Adalet Bakanlığı, konuya ilişkin ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını belirterek soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili İçişleri Bakanlığıyla yazışmalarının devam etmekte olduğunu söylemişti.

Raporla ilgili soruları yineleyen Paylan, MİT’in doğrudan Başbakanlığa bağlı olmasına rağmen soru önergesinin hangi sebeple Adalet Bakanlığı’na yönlendirdiğini Başbakan Binali Yıldırım'a sordu. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) hazırladığı rapor; MİT’in 2011 yılında Ermeniler, Rumlar ve Müslüman olmayan diğer toplumları izlediğini ve “Etnik Bölücü Faaliyetler” başlığı altında raporladığını ortaya çıkardı. Başbakan Yıldırım’a sunduğu soru önergesinde MİT’in Aleviler, Türkiye’de faaliyet gösteren birçok yasal kurum ve Türkiye dışındaki sivil toplum örgütlerini takip ederek raporlar düzenlediğini belirten Paylan, “Azınlıklar ve Aleviler neden bu şekilde izlenip fişlenmektedir” diye sordu. MİT tarafından hazırlanan rapor, 24 Nisan 2011’de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, A, B, C ve H Şube Müdürlüklerine “gizli” ibaresi ile gönderilmişti. Emniyet Müdürü’nün imzası ile gönderilen yazıda şöyle deniyordu: “Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığından alınan 1-31 Mart 2011 dönemine ait Güvenlik İstihbaratı Bülteninin ilgili bölümleri, Şubeniz çalışmalarında kullanılmak üzere ekte gönderilmiştir.”

Paylan’ın Başbakan Yıldırım’a gönderdiği soru önergesi şu şekilde:

1) Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) doğrudan Başbakan’a bağlıyken, gönderilen soru önergesi hangi sebeple Adalet Bakanlığı’na yönlendirilmiştir?
2) MİT ile ilgili sorularımıza gelecek olan yanıt için Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığıyla yazıştığını belirtmiştir. Bu sorulara neden Başbakanlık yanıt vermemektedir?
3) Adalet Bakanlığı’nın, bu konuda kendilerinde bir bilgi bulunmadığını ifade ettikleri yanıt, sizce aşağıda yer alan, konuya ilişkin soruların cevabı niteliğinde midir?
4) Bu raporlar MİT tarafından halen hazırlanmakta mıdır?
5) Bu uygulama ne zaman başlatılmıştır?
6) MİT bu raporu hangi kurumların talebi ile hazırlamıştır?
7) MİT tarafından hazırlanan bu rapor, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer emniyet istihbarat birimleri dışında başka hangi kurumlarla paylaşılmıştır?
8) Azınlıklar ve Aleviler neden bu şekilde izlenip, fişlenmektedir?
9) MİT bunu hangi yönetmelik veya emre dayanarak yapmıştır?
10) MİT’te azınlıkların takibi ve istihbaratı için kurulmuş ayrı bir birim var mıdır?
11) Azınlıkların hangi faaliyetleri, neye göre “bölücülük” olarak nitelendirilmektedir?
12) Şube Müdürlüklerine iletilirken yazılan üst yazıda belirtildiği üzere, Emniyet Teşkilatı’nın bu raporları ne tür “çalışmalarda” kullanması beklenmektedir?
13) MİT’in, Hristiyan toplumlar dışında takip ettiği ve raporladığı tek grubun Aleviler olmasının sebebi nedir?
14) MİT, Protestan cemaatlerinin din adamlarını yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini raporlayacak kadar yakından takip ederken, 2007’de Malatya’da vuku bulan ve 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayeti başta olmak üzere Protestan cemaatlere karşı Türkiye’nin her yerinde işlenen suçların neden bir türlü önüne geçilememektedir?
15) Ermenilik, Rumluk ve Süryanilik faaliyetleri isimlendirmelerinin, etnik kimliklerin bölücülükle eşleştirilmesinin anayasal bir suç teşkil etmesi hakkında yaptırımlar uygulanacak mıdır?
16) MİT raporunda yer alan bu nitelemelerin ayrımcılık olduğunu düşünüyor musunuz? (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net