TMMOB İstanbul İKK bileşeni odalardan ‘hayır’ mektubu

TMMOB İstanbul İKK bileşeni odalardan ‘hayır’ mektubu

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu bileşeni 21 Odanın Şube başkanları ve temsilcileri İstanbul milletvekillerine ‘hayır’ mektubu gönderdi

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu bileşeni 21 Odanın Şube başkanları ve temsilcileri tarafından, TBMM’de görüşülen anayasa değişikliğine ilişkin oylamanın II. turunda “hayır” oyu verilmesi çağrısıyla İstanbul Milletvekillerine mektup gönderildi.

İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİNE AÇIK MEKTUP

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu bileşeni 21 Odanın Şube başkanları ve temsilcilerinin imzaladığı mektup:  

Sayın Milletvekili;

Bildiğiniz üzere, 10 Aralık 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 21 maddelik Anayasa değişikliği paketi, Anayasa Komisyonu’ndan 18 madde olarak çıkmıştır. Komisyonun dokuz gün içinde tüm görüşmeleri tamamlayarak oy çokluğu ile kabul ettiği, Anayasa’nın 58 maddesini değiştiren, 21 maddesini de yürürlükten kaldıran bu torba değişiklik paketi, kamuoyu daha ne getirip ne götürdüğünü tam olarak anlayamadan, yeterince bilgilenemeden TBMM Genel Kurulu’na sunulmuştur.

Demokratik ülkelerde herhangi bir yasa değişikliğinde bile üniversitelerin, aydınların, demokratik kitle örgütlerinin, meslek kuruluşlarının ve sendikaların görüşleri alınır. 12 Eylül faşizminin Danışma Meclisi bile TMMOB dahil çeşitli kesimlerin rapor ve görüşlerini değerlendirmeye almış ama bu kez çoğunluğu iktidar milletvekillerinden oluşan Anayasa Komisyonu’nun canlı yayına bile açılmayan görüşmeleri yeterli görülmüştür.

Oysa Anayasa, sadece devletin örgütlenme biçimini değil, aynı zamanda bütün yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini hukuki güvence altına alan bir metindir. Dolayısıyla Anayasa değişikliği iktidarın oy çokluğuna dayalı basit bir usul işlemi değildir. Demokratik bir anayasa elde edebilmek için, ancak metin üzerinde toplumun tüm kesimlerince özgür koşullarda tartışılarak uzlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle hazırlanışı ve değiştirilmesinde açıklık, şeffaflık, katılımcılık ve sağlıklı tartışma zeminleri yaratılması esastır. Maalesef önümüzdeki değişiklik teklifi bu özelliklerden yoksundur.

Anayasa değişikliğinin maddelerinin oylaması sürerken, muhalefet partileri milletvekillerinin tüm uyarı ve itirazlarına karşın Anayasa’nın 175. maddesinde belirtilen gizli oy şartına da uyulmadığı görülmüştür. Eğer açık hükümlerine, kendisine sadakat yemini etmiş milletvekillerince bile uyulmayacaksa bir Anayasa’ya neden ihtiyaç vardır?

Mecliste maddeleri oylanan Anayasa değişiklik paketi çok önemli değişiklikler içermektedir ve tüm bunların hayata geçmesi halinde Türkiye’de rejim değişmiş olacaktır. Bu teklif ile kuvvetler ayrılığı ilkesi tamamen ortadan kaldırılacak; yasama, yürütme ve yargı tek bir kişinin kontrolüne teslim edilecektir. Yasama organını Yürütme karşısında işlevsiz ve yetkisiz bırakmakta, Yasama ve Yürütme Organlarının tasarruflarını denetleme görevi olan Yargı organını ise (Anayasa Mahkemesi Üyelerinin neredeyse tamamını, HSYK’nın ise büyük çoğunluğunu atama yetkisini Yürütmenin başı olan Partili Cumhurbaşkanına vererek) doğrudan Yürütmeye bağlamaktadır.

Üstelik farkında olunmayan asıl tehlike ise bu paketin yasalaşması halinde; Partili Cumhurbaşkanı’nın iradesi ve onayı olmadıkça, yasama faaliyeti yolu ile Partili Cumhurbaşkanı sisteminden geriye dönülmesinin imkansız olmasıdır. Bu paket, Türkiye’de bırakın istikrarı sağlaması, var olan kaosu artıracak, halk arasında var olan kutuplaşmayı derinleştirecek, toplumsal barışı yok edecektir.

Halkın temel hak ve özgürlüklerini güvenceye almayan, sosyal hukuk devleti normlarından, hukukun üstünlüğünden ve kuvvetler ayrılığından yoksun, toplumsal, politik örgütlenmelerin hazırlanmasında öncü bir rol üstlenmediği, demokratik koşullarda özgürce tartışılmayan hiçbir anayasa değişikliği girişimi Türkiye’de demokrasinin de “istikrarın” da önünü açamaz. Yarın birçok şey için çok geç olabilir. Bu tarihi süreç ülkemiz için önemli bir sınavdır. Bu nedenle demokrasi ve toplumsal barışa inanan tüm milletvekillerini bu pakete “HAYIR” demeye davet ediyoruz.

 İMZA ATAN ODA BAŞKAN VE TEMSİLCİLERİ

Cevahir Efe AKÇELİK TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri, Turan Dolu  Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği adına İl Koordinatörü, Meryem Kayan, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı, Erol Celepsoy Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı, Alper Merdoğlu, Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı, Feramuz Aşkın, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı, Alişan Çalçalı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Şanlıtürk İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı, Nusret Suna İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı, Erdal Şahan Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı, Yüksel Örgün Tutay Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı, Saadet Selin Top Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı, Mesut Erkan Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı, Battal Kılıç Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı, Fevzi Demir Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı, C.Sami Yılmaztürk Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı, Yüksel Yüksel Orman Mühendisleri Odası İstanbu Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı, İbrahim Yamankaya Petrol Mühendisleri Odası İstanbul Bölge Temsilcisi, Tayfun Kahraman Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı, Aykut Üstün Tekstil Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Atalık Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı. (HABER MERKEZİ)
 

www.evrensel.net