Anayasa değişikliği görüşmelerinde ikinci tur

Anayasa değişikliği görüşmelerinde ikinci tur

Başkanlık sistemini öngören anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri bugün başlıyor. 330’un altında oy alan madde tekliften çıkarılacak.

Başkanlık sistemini öngören anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri bugün başlıyor. Teklifin tümü 330 oy alırsa referanduma gidilecek. Referandum için ise en erken tarih 26 Mart, en geç tarih ise 16 Nisan olarak planlanıyor.

İkinci görüşmede yalnızca maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülecek, birinci görüşmede üzerinde değişiklik teklifi bulunmayan bir madde hakkında ikinci görüşmede önerge verilemeyecek.

Bu nedenle ikinci turun 3 gün sürmesi planlanıyor.

Anayasa değişikliği teklifinin birinci tur görüşmeleri 7 günde tamamlandı.

TEKLİFİN TÜMÜNÜN OYLAMASINDA 330 ARANACAK

18 maddelik teklifte TBMM üye tamsayısının en az beşte üç (330) çoğunluğunun gizli oyu alamayan madde metinden çıkarılacak.

İkinci turda yapılan gizli oylamada 330 bulunamazsa teklif reddedilmiş sayılacak. 330 oy çıkarsa teklif referanduma gidecek.

Meclis tarafından üye tam sayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazetede yayımlanacak. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net