Anayasa değişikliği görüşmelerinin ikinci tur yarın başlıyor

Anayasa değişikliği görüşmelerinin ikinci tur yarın başlıyor

Başkanlık sistemini öngören anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri yarın başlayacak.

Başkanlık sistemini öngören anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri yarın başlayacak. 330’un altında oy alan madde tekliften çıkarılacak. Teklifin tümü 330 oy alırsa referanduma gidilecek. Referandum için ise en erken tarih 26 Mart, en geç tarih ise 16 Nisan olarak planlanıyor.

ANAYASADA İKİNCİ TUR YARIN

Anayasada gözler yarın başlayacak olan ikinci tura çevrildi.

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurul’da iki defa görüşülüyor.

Anayasa değişikliği teklifinin birinci tur görüşmeleri 7 günde tamamlandı.

İKİNCİ GÖRÜŞMEDE YALNIZCA MADDELER ÜZERİNDE VERİLMİŞ DEĞİŞİKLİK ÖNERGELERİ GÖRÜŞÜLECEK

İkinci görüşmede yalnızca maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülecek, birinci görüşmede üzerinde değişiklik teklifi bulunmayan bir madde hakkında ikinci görüşmede önerge verilemeyecek.

Bu nedenle ikinci turun 3 gün sürmesi planlanıyor.

REFERANDUM İÇİN 330 SINIRI

Değişiklik teklifinin kabulü TBMM üye tamsayısının en az beşte üç (330) çoğunluğunun gizli oyuyla mümkün.

Anayasada değişiklik tekliflerinin birinci ve ikinci görüşmelerinde, maddelerin kabulü ile ikinci görüşmenin sonunda tümünün kabulü üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyu ile mümkün.

TEKLİFİN TÜMÜNÜN OYLAMASINDA 330 ARANACAK

18 maddelik teklifte TBMM üye tamsayısının en az beşte üç (330) çoğunluğunun gizli oyu alamayan madde metinden çıkarılacak.

İkinci turda yapılan gizli oylamada 330 bulunamazsa teklif reddedilmiş sayılacak. 330 oy çıkarsa teklif referanduma gidecek.

Meclis tarafından üye tam sayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazetede yayımlanacak.

REFERANDUM TARİHİ 26 MART-16 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA

Anayasaya göre doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. 

Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar.

Referandumda en erken tarih 26 Mart olarak öngörülüyor.

Teklifin Meclis’ten geçme tarihi ve  Cumhurbaşkanının bekletebileceği süreye göre referandum tarihi şekillenecek. Buna göre referandum tarihinin 26 Mart,  2 Nisan ve en geç de 16 Nisan olabileceği ifade ediliyor. (ANKA)
 

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Ocak 2017 11:17
www.evrensel.net