30 Mart 2011 05:12

‘AKP sel önünden kütük kaçırmaya çalışıyor’

AKP Hükümeti, daha çok 12 Eylül sonrasında ANAP Hükümeti döneminde başvurulan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) düzenleme yetkisini almak istiyor.AKP Hükümeti, önceki gün Meclise gönderdiği bir tasarı ile seçim öncesi ve sonrasını kapsayan altı aylık süreçte KHK çıkarma yetkis

‘AKP sel önünden kütük kaçırmaya çalışıyor’

Paylaş
Sultan Özer

AKP Hükümeti, önceki gün Meclise gönderdiği bir tasarı ile seçim öncesi ve sonrasını kapsayan altı aylık süreçte KHK çıkarma yetkisi almak istiyor. “Süper yetki” olarak da ifade edilen KHK çıkarma yetkisi ile Hükümet, bugüne kadar çıkarmakta zorlandığı, tepkiler nedeniyle gündeme getirmediği Kamu Personel Rejimi, Gümrük Kanunu, Kamu Hastane Birlikleri ya da benzeri birçok yasayı KHK olarak çıkarmayı amaçlıyor.

Tasarının gerekçesinde, “seçim sonrası Meclisin normal çalışmaya Ekim'de başlayacağı, bu dönemin de bütçe görüşmeleriyle geçecek olması nedeniyle normal yasama çalışmalarına uzun süre fırsat bulamayacağı” savunuluyor. Tasarıda, “kamu hizmetlerinin düzenli, hızlı ve etkin biçimde yürütülmesine yönelik düzenlemelerin ivedi olarak yürürlüğe konulmasının mümkün görünmediği, halen Genel Kurul ile komisyonlarda görüşülmeyi bekleyen tasarı ve teklif sayısı dikkate alındığında, KHK çıkarma yoluna başvurulmasının kaçınılmaz olduğu” ileri sürülüyor.

Tasarının yasalaşması durumunda, Bakanlar Kurulu Meclise sunmadan, Meclis kararı gerekmeden istediği yasaları çıkarıp, kararları alabilecek. Mecliste ya da hükümetin ajandasında bekleyen, kamuyu yeniden, kendi istediği gibi yapılandıracağı birçok yasayı böylece, sessiz sedasız geçirmeyi de hedefleyen AKP Hükümetine emek örgütleri yöneticilerinden tepki geldi.

TTB’DEN TEPKİ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, yüzde 10 barajı ile seçime giden, KHK çıkarma yetkisi almak isteyen bir hükümetin, seçim sonrasında da Anayasa değişikliği yapma yetkisini de tek başına almak istediğini söyledi. “Bakarsınız ileride ‘masraf oluyor’ gerekçesiyle seçimden bile vazgeçebilirler. Ülke öylesi bir sürece gidiyor” diyen Bilaloğlu, “Basılmamış bir kitabın bile toplatıldığı” bir ülkede bunlardan başka bir şeyin de beklenemeyeceğini ifade etti. “AKP her şeyi yapabilir. Ama önemli olan bizler, kamuoyunun ne yapacağıdır. Bütün herkesin bütün bu gelişmelere karşı tutum alması, tepki koyması gerekiyor” diyen Bilaloğlu, önemli olanın AKP’nin yaptıkları ve yapacakları değil, kendilerinin bunun karşısında ne yapacağı olduğunu ifade etti.

KESK: ‘YANDAŞ BÜROKRASİYE KIYAK’

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Döndü Taka Çınar ise AKP’nin yapmak istediğinin açıkça “Sel önünden kütük kaçırmak” olduğunu söyledi.  AKP’nin yıllardır Mecliste beklettiği Gümrük Müsteşarlığı ya da çıkarmayı hedeflediği Kamu Personel Rejiimi gibi yasaları kolayca çıkarmayı hedeflediğini kaydeden Çınar, “AKP Hükümeti Meclisi devre dışı bırakarak, hak gasplarını hayata geçirmek istiyor” dedi.

‘MEMURLARIN ÖZLÜK HAKLARI GASBEDİLECEK’

Memurların özlük haklarına ilişkin yeni hak kayıplarını da beraberinde getirecek olan bu düzenlemeye topyekün karşı koymak gerektiğini belirten Çınar, AKP’nin bu yetkiyi alması halinde alt kadrolara hak kayıpları, kendi üst bürokratlarına da kıyaklar yapacağının altını çizdi. Gümrük Müsteşarlığı Yasası’nda olduğu gibi daire başkanlığından daha üst bürokrasiye 2 ayda bir birer maaş tutarında ikramiye getirilmek istendiğini de kaydeden Çınar, “AKP, torba yasada yer veremediği birçok düzenlemeyi, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nı değiştirmeyi, esnek, kuralsız çalıştırmayı iyice yerleştirmeyi de planlıyor” dedi.

Daha çok olağanüstü dönemlerde başvurulan bu yöntemle AKP Hükümetinin kamunun kalan bölümlerini de kendi istediği şekilde yapılandırmak istediğinin altını çizen Çınar, “Madem o kadar olağanüstü yetki kullanmak istiyorlar, basılmamış kitabın toplatılmasına karşı düzenlemeler getirsinler, insan hakları ve hak gasplarını engellesinler” dedi. Çınar, KESK olarak bu duruma seyirci kalmayacaklarını ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Kampana direnişinde kadınlar en önde

SONRAKİ HABER

YSK, sandık kurullarının görev ve yetkilerinde değişikliğe gitti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa