Ders kitabındaki ‘Özge küçük gelin oldu’sözüne suç duyurusu

Ders kitabındaki ‘Özge küçük gelin oldu’sözüne suç duyurusu

Aylin Nazlıaka, 1. sınıf öğrencilerine dağıtılan kitapta yer alan ‘Özge küçük gelin oldu’ ibaresi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, ders kitabında yer alan ‘Özge küçük gelin oldu’ ibaresi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nazlıaka suç duyurusunda Mavi Deniz Yayınlarından çıkan ve 1. sınıflar için yardımcı kitap olarak kullanılan Etkinliklerle Okuma Yazma Kitabının 12. Fasikülünde ‘c. Aşağıdaki cümleleri okuyalım. uygun resimle eşleştirelim' denilerek ‘Özge küçük gelin oldu' cümlesine yer verildiğini ve bu cümle ile eşleştirilecek gelinlik giydirilip duvak takıldığını, elinde gelin çiçeği olan bir kız çocuğu yani bir çocuk gelin görseli yer aldığını bildirdi.

ÖZGELER KÜÇÜK GELİN... OLMASIN..!

Şüphelilerin yaptıkları açıklamalarda, “… çocuklara etkinliklerde, düğünlerde, gösteriler de gelinlik giydirildiğini, çocukların gelinlik kıyafetleri içinde şirin ve sevimli göründüklerini…” belirttiklerini hatırlatan Nazlıaka suç duyurusuna şöyle devam etti:

"-Şüpheliler böylece Türk Ceza Kanunu’nun 214. maddesinde düzenlenen Suç İşlemeye Tahrik suçunu ve 217. Maddesinde düzenlenen Kanuna Uymamaya Tahrik suçlarını işlemiştir...erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. 16 yaşını doldurmamış olanlar hiç bir surette evlenemezler.

-...Şüphelilerin   '...Özge küçük gelin oldu cümlesine ve bu cümlenin eşleştirileceği çocuk gelin görseline …' yer vermeleri çocukların cinsel istismarı ve reşit olmayan ile cinsel ilişki suçunun işlenmesine ve kanunlara uyulmamasına yol açacaktır. Bu sebeple şüpheliler hakkında eylemlerine uyan ilgili ceza maddelerinden kamu davası açılmalıdır."

Çocuk gelin vak'alarının toplumun kanayan bir yarası olduğunu anlatan Nazlıaka, 2010-2015 arası çocuk gelinlere ait resmi evlenme sayısının toplam 232 bin 313 olarak verildiğini bildirdi. TÜİK verilerine göre ise, son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğunun evlendirildiği, 2015 yılında evlendirilen çocukların  31 bin 337'sinin kız çocuğu , bin 483’inin erkek çocuğu olduğu,  2015 verilerine göre 15 yaş altı doğum yapan çocuk sayısının  244 , yine aynı yıl 15-17 yaş aralığında çocuk anne sayısının  ise 17 bin 789 olduğu tespiti bulunduğunu anlatan Nazlıaka şöyle dedi:

"Yine Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre çocuk istismarıyla ilgili açılan dava sayısının da son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttığı tespit edilmiştir. Bu veriler resmi kayıtlara göre belirlenmiştir. Gerçekte ise bu rakamlar daha da fazladır. Ülkemizde çocuk istismarı ve çocuk gelinlere ilişkin böyle acı bir gerçek söz konusu iken, şüpheliler ise yardımcı kitap olarak hazırladıkları kitapta çocuk gelin görseline yer vermeleri ve olayın basına yansıması üzerine yaptıkları açıklamalarda, çocukların bu gelinlikler içinde şirin ve sevimli göründüklerini belirterek çocuk gelinleri, çocuk istismarını övmekte, insanları kanunlara uymamaya ve suç işlemeye teşvik etmektedirler."
Nazlıaka avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda yayıncılar  hakkında kamu davası açılmasını, şüpheliler ile birlikte  var ise  söz konusu kitabın yazarı ve hazırlayıcısı olan  başkaca  kişiler ve  söz konusu kitabın yayınlanmasını  onaylayan ilgili ve yetkililer de söz konusu suçları işlediklerinden bu kişilerin sayın savcılıkça tespit edilmesini talep etti.

Nazlıaka, Mavideniz yayınlarından çıkan ve 1. Sınıflar için yardımcı kitap olarak kullanılan Etkinliklerle Okuma Yazma Kitabının 12. Fasikülü, konuya ilişkin yazılı ve görsel basında yer alan haberler, bilirkişi incelemesi ve her tür yasal delili de ek olarak sundu. (ANKA)
 

www.evrensel.net