Adana'da Börklüce Mustafa hareketi söyleşisi

Adana'da Börklüce Mustafa hareketi söyleşisi

Adana’da düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı’nda Evrensel Basım Yayın’ın “600’üncü Yılında Börklüce Mustafa” söyleşisi gerçekleştirildi.

Adana’da düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı’nda Evrensel Basım Yayın’ın düzenlediği ‘600’üncü Yılında Börklüce Mustafa’ başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Sinan Araman, Erdem Çevik ve Hasan Ateş’in konuşmacı olduğu söyleşide Börklüce isyanını ortaya çıkaran toplumsal koşullar ve bugün açısından önemi konuşuldu.

İsyanın bugün açısından önemi üzerine konuşan Sinan Araman, tarihsel perspektifte Bedrettin ve Börklüce hareketini değerlendirdi. Uygarlık tarihinin toplumsal iş bölümüne bağlı olarak devlet, özel mülkiyet ve sömürünün farklı biçimlerini ortaya çıkardığını dile getiren Araman,  bununla birlikte ortak kamusal mülkiyetin insanın ortak hafızasında yok olmadığını ifade etti. Tarihte ezilenlerin eşitlik, adalet ve özgürlük için mücadele verdiğini ifade eden Araman, Börklüce hareketinin de bunlardan birisi olduğunu anlattı. Börklüce hareketinin iki özelliğine dikkat çeken Araman; bunların dinler arası kardeşlik ve komün hareket olduğunu söyledi.

ÇELİŞKİLERİN ARTTIĞI BİR DÖNEMDE ORTAYA ÇIKTI

Hareketin geliştiği tarihsel koşulların üzerinde duran Erdem Çevik ise isyanın Timur’un Bayezid’i yenerek Anadolu’yu istila ettiği 1402 ile 1413 yılları arasında herkesin birbiri ile savaştığı fetret dönemine denk geldiğini anlattı. Çevik, “Bütün üretimin üzerinde şekillendiği üretici köleler ya da köylüler, ortakçı kullar denilen yoksul kesim arasında sömürü artmıştı. Ayrıca göçer toplumlarla yerleşik toplumlar arasında da çelişkiler bir başka etkendi” dedi.

BÖRKLÜCE HAREKETİ KOMÜNAL BİR HAREKETTİ

“Bizim tarihimiz saray ve savaş tarihi değil ezilenlerin tarihidir” diyen Hasan Ateş ise Mizancı Murat Bey’in 1890’ların başındaki çalışmasında Börklüce hareketi ile ilgili söylediklerini aktardı. “Ürettiğimiz mal, emeğimizin kendisine zaman zaman Timur, zaman zaman Osmanlı, zaman zaman İzmirli Cüneyt bey tarafından el konuyor. Ve bizi rahat bıraksınlar biz kendi işimizi kendimiz görürüz. Allah’ın kelamı kendi dertlerimize kafi derman olabilir. Bir kadı nerede olsa bulunur. Biz de zalimlerin, kan içicilerin zulmünü istememekteyiz. Allah insanları hür ve kardeş olmak, birbirlerini kucaklamak, sevmek üzere halk etmiştir. Birbirini kesmek, tecavüz etmek, canavar olmak için yaratmamıştır. Yaşasın eşitlik kardeşlik, varolsun hürriyet’ diyor” diyerek Börklüce hareketinin komünal yanına dikkat çekti. (Adana/EVRENSEL)

www.evrensel.net