Anayasa değişiklik teklifinin 9. maddesi kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 9. maddesi kabul edildi

TBMM’de devam edilen anayasa görüşmelerinde ‘cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu’nu düzenleyecek madde kabul edildi.

Anayasa değişiklik teklifi üzerine Meclis Genel Kurulu'nun 5. gününde 9. maddenin oylaması yapıldı. 'Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu'nu düzenleyen 9. madde 137 'Hayır' oyuna karşı 343 'Evet' oyu ile kabul edildi.

Maddenin görüşmeleri sırasında 9. madde üzerine söz alan HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan “Teklifin tümü birlikte değerlendirildiğinde, Cumhurbaşkanı’nın ömür boyu cezasızlık zırhıyla donatılacaktır” dedi.

“Tüm toplumu büyük bir karanlık bekliyor, çünkü teklifin hiçbir yerinde hiçbir aydınlık görünmemektedir” diyen Ertan, şöyle devam etti:
“Daha rejimin adını bile koyamadınız. Örneğin bu bir başkanlık rejimi değildir, hiçbir başkanlık rejimi böyle değildir. Referans hangi model ise onu tartışalım. ABD’de başkan asla 'Kandırıldım milletim beni affetsin' diyemez. Kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı çok nettir. Hiçbir yargıç başkanla çay toplamaya gitmez, önünde ayağa kalkarak, önünü iliklemez. En az beş yıla kadar hiçbir şey soramaz. Değiştirmek için ise seçime bağlanmıştır.

‘YENİ REJİMDE SORU SORMA HAKKI YOK’

Modelin içerik ve kurgu açısından sınırsız yürütme yetkilerini bir kişiye verdiğini söyleyen Ertan, bu kişinin de yargılanmayacağı, hesap vermeyeceği bir durum olduğunu söyleyerek "Parlamento üyeleri soru bile soramayacak. Bu yeni rejimde soru sorma hakkı yok. Teklif savunucuları hukuk ilkesiyle açıklamamalı, isim telaşından kurtulmak için de adına diktatörlük denilmelidir. Cumhurbaşkanına yargı yolu açıldığı iddiası da tamamen asılsızdır. HDP olarak başından bu yana bu teklife karşı duran partiyiz. 7 Haziran’dan önce dahi bu rejim değişikliğine ‘hayır’ dedik, ‘hayır’ diyoruz. Bütün farklılıklarıyla bu topraklarda bütün insanların eşit ve adil yaşayabileceği bir anayasayı hep birlikte yapacağız. O güne kadar da tüm yasak ve dayatmalara hayır diyeceğiz. Sizleri de ‘hayır’ demeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Düzenleme üzerine MHP adına söz alan İstanbul Milletvekili Celal Adan ise teklifi “MHP’nin bulunduğu hiçbir yerde vatana ihanet olamaz” diyerek savundu.

9. MADDE NE GETİRİYOR?

Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu düzenleyen maddeye göre cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. TBMM, üye tam sayısının 3'te 2'sinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilecek. Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanacak. Bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere 3 aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak sonlandırılacak.

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen cumhurbaşkanının görevi sona erecek. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanacak.

KABUL EDİLEN MADDELER NE GETİRİYOR?

Yargıya ‘tarafsızlık’ ibaresi ile ilgili düzenlemeyi içeren ilk maddeye 347 ‘evet’ oyu gelmişti. Teklifin, milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarılmasını öngören ikinci maddesi ise 343 oyla kabul edilmişti. Görüşmelerin ikinci gününde ise ilk olarak milletvekili seçilme yaşını 25'ten 18'e düşürülmesini öngören üçüncü madde 341 ‘evet’ ile kabul edilmişti.

Görüşmelerin üçüncü gününde teklifin genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir, aynı gün yapılmasını öngören 4. madde 343 ‘evet’; Meclis’in görev ve yetkilerini tırpanlayan 5. madde 343 ‘evet’, gensoruyu kaldıran 6. madde ise 343 oyla kabul edilmişti.

Görüşmelerin 55. birleşiminde ise teklifin en kritik maddeleri olan 6, 7 ve 8’inci maddeleri görüşülüp kabul edildi. ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetim yolları’ olan kenar başlığının Anayasa metninden çıkarılmasını öngören 6’ıncı madde 343 ‘evet’ oyu ile kabul edilmişti.

Teklifin en kritik maddelerinden birisi olan ve ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı düzenleyen 7. madde ise 340 ‘evet’ oyu almıştı. Birleşimde son olarak görüşülen ve Cumhurbaşkanının yetkilerini düzenleyen 8’inci madde ise 340 ‘evet’ oyuyla kabul edildi. (DİHABER)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Ocak 2017 22:23
www.evrensel.net