12 Ocak 2017 12:12

Danıştay aile hekimlerine zorunlu nöbeti usülen bozdu

Danıştay, aile hekimlerinin nöbet tutmasını zorunlu kılan genelgenin yürütmesi usül yönünden bozdu. 

Danıştay aile hekimlerine zorunlu nöbeti usülen bozdu

Paylaş

Danıştay 15. Dairesi ile Danıştay 2. Dairesi SES'in açtığı davayı karara bağlayarak Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimlerinin nöbet tutmasını zorunlu kılan genelgesini usülen bozdu.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 23 Mart 2016 tarihinde genelge yayınlayarak,  Halk Sağlığı merkezlerinde mesai saatleri dışında aile hekimleri, aile sağlığı elemanları ve toplum sağlığı merkezi personelince nöbet tutma zorunluluğu getirmişti. Sağlık meslek örgütleri ve sendikalar uygulamaya itiraz etmişlerdi. 

KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) genelgenin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 15. Dairesi ile Danıştay 2. Dairesi SES'in açtığı davayı karara bağlayarak Sağlık Bakanlığı'nın genelgesini usülen bozdu. Nöbet uygulamasının genelgeyle değil yönetmelikle düzenlenmesi gerektiğini açıkladı. Danıştay'ın bu kararıyla aile hekimlerine şimdilik zorla nöbet tutturulamayacak. 

Danıştay bozma gerekçesinde, halk sağlığı merkezlerinin organizasyonu bünyesinde aile hekimliği biriminin kurulmasının merkezlerin ek birim anlamına gelmeyeceği ve bu yündende genelgeyle düzenlenmeyeceğini belirtti. Gerekçede, “Kanunda ve yönetmelikte öngörülmeyen, tanımlanmayan bir kurumun kuruluşunun ve işleyişinin genelge ile düzenlenmesi hukuken mümkün olmayıp, bu düzenleme normlar hiyerarşisine de aykırılık teşkil etmektedir” denildi. (Ankara/EVRENSEL)
 

ÖNCEKİ HABER

Fatma Kaplan Hürriyet bu görüntüleri çektiği için darbedildi

SONRAKİ HABER

Sarallar’ın iddianamesinde Şafak Sezer ve Hakan Yılmaz'ın da adı var

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa