Mecliste sıradan bir gün: Arbede, boykot, uçan saksılar!

Mecliste sıradan bir gün: Arbede, boykot, uçan saksılar!

'Başkanlık Sistemi'ni öngören Anayasa değişiklik teklifinin 3. gününde kürsü işgali, boykot, kadına şiddet ve bol arbede vardı.

AKP ve MHP tarafından hazırlanan ve ‘Başkanlık sistemi’ni öngören Anayasa değişiklik teklifinin 3. gün görüşmelerine CHP’nin kürsü işgali ve arbedeler damga vurdu. Görüşmelere saat 14.00’ten itibaren devam edilecek. Bugün 6. ve 7. maddelerin görüşülmesi bekleniyor.

KADINA ŞİDDET MECLİSTE

AKP’liler 3. gün görüşmelerinde gizli oy kuralına yine riayet etmezken, ihlalleri cep telefonuyla çeken CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, AKP milletvekilleri tarafından darbedildi.

BAHÇELİ, 'YA REFERANDUM YA SEÇİM' DEDİ

Günün öne çıkan cümlelerinden biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, kuliste gazetecilere yaptığı açıklamada teklifin geçmemesi durumunda Meclis'in yenilenmesi gerektiğini söyledi yani "Ya referandum ya seçim" dedi.

CHP'DEN İŞGAL VE BOYKOT

Meclisin yetkilerini Cumhurbaşkanı’na devreden kritik 5. maddenin görüşülmesi öncesi CHP, oturuma Perşembe 14.00’ten sonra devam edilmesi gerektiğini, bu saatte halkın Mecliste olan bitenlerden haberdar olmasının mümkün olmadığını dile getirdi.
CHP’nin bu talebi kabul edilmeyince Milletvekili Özgür Özel’in konuşmasının ardından kürsü işgali eylemi başlatıldı. AKP’liler kürsüyü işgal eden CHP’lilerin üzerine yürüyünce arbede çıktı. Arbede sırasında saksıların havada uçtuğu görüldü, ufak yaralanmalar yaşandı.

Bu sırada görüşmelere ara verildi. TBMM TV de yayından çıktı. Ara sonrası görüşmelere devam edilmesi kararı çıkması üzerine CHP, 5. madde oylamasını boykot etti.

Mecliste ‘Başkanlık Anayasası’ mesaisinin 3. gününde 3. madde 341 ‘Kabul’, 139 ‘Ret’ oyuyla onaylandı. 4. madde 343 ‘Kabul’ 139 ‘Ret’, 5. madde ise ‘343 Kabul’ ,7 ‘Ret’le geçti.

CHP'Lİ FATMA KAPLAN HÜRRİYET MECLİSTE DARBEDİLDİ

ÜÇÜNCÜ MADDE NE GETİRİYOR?

Üçüncü madde milletvekili seçilme yaşıyla ilgili düzenlemeyi kapsıyor. Mevcut Anayasa’nın 76. Maddesinde 25 olarak belirlenen seçilme yaşı teklif edilen değişiklik ile 18’e indiriliyor. Aynı maddedeki milletvekili seçilmeye engel halleri belirleyen kısımda yer alan ‘yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar’ kısmının ise ‘askerlikle ilişiği olanlar’ şeklinde değiştirilmesi öngörülüyor.

DÖRDÜNCÜ MADDE NE GETİRİYOR?

Dördüncü madde ile Anayasa'nın ‘TBMM'nin seçim dönemi' başlıklı maddesi, ‘TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi' olarak değişiyor. Değişiklik; seçimlerin 4 yılda değil 5 yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 5 yılda bir olmasını ve seçmenlerin iki seçim için aynı gün sandığa gitmesini, süresi biten milletvekilinin yeniden seçilebilmesini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılmasını öngörüyor.

BEŞİNCİ MADDE NE GETİRİYOR?

TBMM'nin görev ve yetkilerini belirleyen 5. madde, Meclisin yetkilerine Cumhurbaşkanına devrettiği için eleştiriliyordu.
5. madde şöyle: “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Ocak 2017 08:33
www.evrensel.net