AKP'den gizli oylamaya müdahale

AKP'den gizli oylamaya müdahale

Gizli oylamaya rağmen AKP'li vekillerin kabinlere müdahale ettiği iddiası tepki yarattı.

Anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler sona erdi. Teklif üzerinde gizli oylamaya geçildi. Ancak gizli oylamaya rağmen kabinler önünde yığılma yaşandı. CHP Milletvekilleri, AKP’li vekiller kabinlere müdahale ettiğini belirterek isyan etti.

AKP'li vekillerin isimleri okunmadan oy kullandığı öne sürüldü.

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu yaşananları, sosyal medya hesabında "AKP Milletvekillerine güvenmiyor, Anayasanın gizli oy hükümü çiğneyerek açık oy kullandırıyor." sözleriyle değerlendirdi.

TUTANAKLAR

Genel Kurul’da teklifin maddelerine geçilmesi için yapılan gizli oylama sırasında tutanaklara şu konuşmalar yansıdı:

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, kürsünün önünü boşaltalım. Lütfen…

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Açık oylama mı yapılıyor Sayın Başkan?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gizli oylama yapılıyor, gizli oylama usulüne dikkat ediliyor.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Nasıl gizli oylama bu ya, açıp gösterdi oyunu.

'GÖSTEREREK OY MU ATILIR YA?'

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Göstererek oy mu atılır ya?

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Erzincan Milletvekili Serkan Bayram oyunu göstererek atıyor.

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Lütfen burayı boşaltalım, herkes yerine geçsin.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

'YAZIKLAR OLSUN!'

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Yazıklar olsun! Bir de "Gizli oylama" diyorsunuz açık oylama yapıyorsunuz.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - O zaman siz de açık oylama yapın!

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yerinize geçin; buyurun.

Buyurun sayın milletvekilleri, yerinize geçin. Kusura bakmayın... Oylama devam ediyor.

Buyurun arkadaşlar, okuyun.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Yapmayın! Bari İç Tüzük'e uyun! Kurallara uyun ya!

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Erzincan Milletvekili Serkan Bayram oyunu göstererek atıyor; böyle bir oylama olur mu?

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar ) - Nerede kaldı gizli oylama?

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Evet, kabine girerek oylarımızı kullanıyoruz sayın milletvekilleri.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şu oylama kabininin ve kürsünün önünü boşaltalım lütfen.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Kendi milletvekillerine güvenmiyor AKP!

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen şurayı boşaltalım, kabine girerek oylarımızı kullanalım gizli oylamaya riayet edilerek.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Kendi milletvekillerine güvenmiyorlar ya! Kendi arkadaşlarına güvenmiyorlar açık oy attırıyorlar!

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

(Kürsü önünde toplanmalar)

'KAMERAYLA MI TESPİT EDİYORSUNUZ?'

BAŞKAN - Sayın Gök, lütfen arkadaşlarınıza bakın, şu hâl gizliliğe aykırı. Kamerayla mı tespit ediyorsunuz? Böyle bir şey olur mu?

Sayın milletvekilleri…

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Arkadaşlar, oylama gizlidir. Burada siz…

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Buyurun lütfen, kürsünün önünü boşaltalım.

Sayın milletvekilleri, idare amirleri ve kâtip üyeler dışında kürsünün önünde kimse olmayacak.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ya, böyle olur mu?

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şuranın önünde idare amirleri ve kâtip üyeler dışında kimse kalmasın.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, oylamayı durdur ya! İnmeden başladılar ya.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, buyurun, devam edelim. Şurayı boşaltalım.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

'OYLAMAYI DURDURUN BAŞKAN, BÖYLE OYLAMA OLMAZ'

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Oylamayı durdurun Başkan, böyle oylama olmaz.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Bu şekilde olmaz, usul yanlış. Ya, adam açıyor, göstererek atıyor ya.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Başkan, müdahale ediyor ya. Odaya girdi, müdahale etti.

BAŞKAN - Sizin orada ne işiniz var? Ne demek "Müdahale etti." ya?

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Ayıp, rezalet!

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Ayıp ya!

BAŞKAN - Buyurun.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri… Sayın milletvekilleri… Burada idare amiri ve kâtip üyeler dışında kimse kalmayacak.

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Odaya girdi ve müdahale etti, odaya girdi ve müdahale etti Başkan.

BAŞKAN - Siz de müdahale ediyorsunuz. Ne işiniz var burada? Oyunuzu kullanın.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Rezalet!

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Yazıklar olsun!

BAŞKAN - Lütfen oyunuzu kullanın.

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, idare amirleri ve kâtip üyeler dışında kimse kalmasın burada.

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Hayatınızda bir gün kanuna uyun, bir tane yasaya uyun!

Sen kime gösteriyorsun, Cumhurbaşkanına gösteriyorsun! Halka saygısızlık!

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen şurayı boşaltalım.

(Kürsü önünde toplanmalar)

CEMAL OKAN YÜKSEL (Eskişehir) - Başkan bu şartlarda olmaz.

BAŞKAN - Sayın kâtip üyeler şu anda vermiyorsunuz. Sayın kâtip üyeler vermiyorsunuz. Şu anda durduruyorum ve şurayı boşaltıyorum. Şurayı boşaltın önce.

(Kürsü önünde toplanmalar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Oylamayı durdurun Başkan.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri… Kâtip üyeler şimdi vermiyorsunuz. Şurayı boşaltana kadar durduruyorum.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

KÂTİP ÜYE ÖZCAN PURÇU (İzmir) - İsim okunmuyor arkadaşlar, niye kullanıyorsunuz?

BAŞKAN - İdare amirleri ve kâtip üyeler dışında kimse kalmasın.

KÂTİP ÜYE ÖZCAN PURÇU (İzmir) - Ya böyle olur mu kardeşim ya! İsim okumadık arkadaşlar. İsim okunmamıştır arkadaşlar. İzmir'in yarısında kaldık. Bekleyin, herkes beklesin. Pusula vermeyin arkadaşlar. İsim okumadım ben, isim okumadım.

(Kürsü önünde toplanmalar)

BAŞKAN - Evet, sayın milletvekilleri burayı boşaltalım, boşaltalım. Evet, sayın milletvekilleri boşaltıyoruz burayı, boşaltıyoruz. Sayın milletvekilleri boşaltıyoruz kürsü önünü lütfen.

'MİLLET İRADESİNE BU KADAR SAYGISIZLIK OLMAZ'

CEYHUN İRGİL (Bursa) - Millet iradesine bu kadar saygısızlık olmaz.

BAŞKAN - İdare amirleri ve kâtip üyeler dışında kimse kalmasın buralarda.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

Sayın Özkoç, idare amiri ve kâtip üyeler dışında kimse kalmasın burada.

Sayın Havutça, kabinin önünü de boşaltım. Sizin orada ne işiniz var? Sayın Havutça, sizin orada ne işiniz var? Lütfen, boşaltalım kabinin önünü.

(Oyların toplanmasına devam edildi)

'OY KABİNLERİNE GİRMEDEN DIŞARIDA VE GÖSTEREREK OY KULLANDIKLARI TESPİT EDİLEN BİR GERÇEKTİR'

Oylama sonucunun açıklanmasından sonra ise tutanaklara şu konuşmalar yansıdı:

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkan, oylamanın başlamasından önce bu oylamanın kamu vicdanında karşılık bulması bakımından İç Tüzük'ün öngördüğü gizli oylama kuralına riayet edilmesi konusundaki gerek bizim yüksek hassasiyetimize gerek sizin Divandan uyarılarınıza rağmen çoğunluk partisine mensup sayın milletvekillerinin neredeyse tamamının oy kabinlerine girmeden dışarıda ve göstererek oy kullandıkları tespit edilen bir gerçektir. Umarım ve dilerim ki bundan sonraki turlarda bu kabîl hareketlere, tutumlara meydan verilmemesi konusunda daha ciddi tedbir alırsınız. Aksi bir durum, samimiyetle söylüyorum, bu Parlamentonun itibarına ve bu teklifin görüşmelerine çok ciddi bir gölge düşürecektir.

'KAMERAMAN OLMAYA ÇOK HEVESLİ MİLLETVEKİLİ ARKADAŞLAR'

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasası ve İçtüzüğü'ne göre milletvekili arkadaşlarımız usulüne uygun bir şekilde oylamayı gerçekleştirmişlerdir. Fakat bazen, yayın yapmaya, kameraman olmaya çok hevesli milletvekili arkadaşlar -orada oy kullanan milletvekillerini- canlı yayında Periscope'la Türkiye genelinde yayın yapma alışkanlığını maalesef sürdürüyorlar. Gizliliği ihlal eden varsa telefonlarıyla veya burada kameralarıyla çekim yapan milletvekilleridir. AK PARTİ'li milletvekilleri Anayasa'ya ve İç Tüzük'e uygun hareket etmiştir.” (ANKA)

(HABER MERKEZİ)

TBMM'DEN CANLI YAYIN

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Ocak 2017 10:56
www.evrensel.net
ETİKETLER AKPCHP