'Emperyalizm yönetemiyor, sosyalizmden başka çözüm yok'

'Emperyalizm yönetemiyor, sosyalizmden başka çözüm yok'

Çukurova Kitap Fuarında konuşan Emek Partisi MYK Üyesi ve Evrensel yazarı İhsan Çaralan: Emperyalizm yönetemiyor, sosyalizmden başka çözüm yok.

1917’de Rusya işçi sınıfının tüm dünyaya damgasını vuran Ekim Devrimi’nin yüzüncü yılında düzenlenen etkinliklerin ilki Adana’da gerçekleştirildi. TÜYAP Çukurova Kitap Fuarı kapsamında Evrensel Basım Yayın tarafından gerçekleştirilen “Geçmiş Değil Gelecek: 100’üncü Yılında Ekim Devrimi” söyleşisine konuşmacı olarak Aydın Tan ve Emek Partisi MYK Üyesi ve Evrensel yazarı İhsan Çaralan katıldı. 

‘YENİ BİR DÜNYA MÜMKÜN’

Aydın Tan, yeni bir dünyanın mümkün olduğunu, devrimin ezilenlerin, işçilerin, barışı, özgürlük ve ekmek taleplerini gerçekleştirebileceklerini ve emekçilerin dünyayı yönetebileceğini gösterdiğini söyledi. 

Ekim Devrimi’nin insanlığın on binlerce yıl boyunca özlemi olan kardeşlik, dayanışma adına ne kadar iyi değer varsa temsil edildiği bir devrim olduğunu ifade eden İhsan Çaralan, bugün hala emekçilerin kullandığı, sosyal güvence, sendika hakkı, herkese parasız, sağlık ve eğitim gibi uygulamaların ilk defa Sovyetler Birliği’nde kullanıldığını anlattı. Sosyalizmin kazanımlarını işçilere vermek zorunda kalan burjuvazinin 90’lardan itibaren sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız dünya iddiası ile ortaya attığı ve işçilere verdiği sosyal haklara göz dikilen küreselleşmenin çöktüğüne dikkat çeken Çaralan, “Kapitalizmin çevreyi bile insan için tehdit haline getirdiği bir dünyada başka bir çözüm yoktur” dedi.

‘SINIFSIZ TOPLUM HAYALİ ON BİNLERCE YILDIR VAR’

Tarih boyunca insanların baskı ve zulüm gördüklerinde, açlık, yoksulluk, salgın hastalıklar gündeme geldiğinde sarıldıkları şeyin sınıfsız sömürüsüz bir toplum özlemi olduğuna dikkat çeken Çaralan, “Bu özlemi masallarda görürüz. Masallarda zengin birisinin kötü kalplilerin yendiğini görmeyiz. Hep yoksulların, ezilenlerin kazandığını görürüz” dedi. 

‘EKİM DEVRİMİ İŞÇİLERİ DİKKATE ALMAYAN DÜNYANIN UYGAR OLMAYACAĞINI GÖSTERDİ’

Ekim devrimi öncesi devletlerin vatandaşlarına eğitim verme hakkı, parasız sağlık hakkı olmadığını, parası olanın bu haklardan faydalandığını ifade eden Çaralan,  Avrupa ve Amerika’da burjuvazinin benzer hakları işçilere vermek zorunda kaldığını dile getirdi. “Sosyal Devlet” diye burjuvazinin bir icadı gibi gösterilen şeyin aslında sosyalizm karşısında burjuvazinin çekildiği mevzinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Çaralan , “Ekim devrimi dünyaya işçilerin taleplerini dikkate almayan bir dünyanın uygar ve modern sayılamayacağını gösterdi. Türkiye’de sosyal güvenlik hakkı 1930’larda geldi. 50’lerde sendika kurma hakkı geldi” dedi. 

‘SOVYETLERİN ÇÖKÜŞÜ İLE İŞÇİLERİN HAKLARINA GÖZ DİKİLDİ’

Sovyetler birliğinde çöküşün başlamasından, 70’lerden itibaren burjuvazi işçi sınıfının aldığı bu hakları geri almak için manevralara giriştiğini söyleyen Çaralan,  “1975’lerde başlayan liberal gelişmeler. 90’ların başında küreselleşme diye ilan edilen politikalar, özelleştirmeler bunun içindir. Çalışma saatleri uzamış, sosyal haklar ortadan kaldırılmış, yoksulla zengin arasındaki uçurun hızla büyümüştür. Bütün bu girişimler sosyalizmin dünyadaki izini silmeye yönelik girişimlerdir” dedi. 

Ekim devrimine karşı ilk büyük tepkinin devrimlerin başarısız olduğu İtalya, Japonya ve Almanya’da faşizm olarak oraya çıktığını dile getiren Çaralan, bugün de savaşların devam ettiğini, işçilerin haklarının geriye götürüldüğünü, IŞİD’in ortaya çıktığını ve dünyanın yeni bir krizle karşı karşıya olduğunu dile getirdi. 1917’de işçilerin iktidarı almasından sonra ilk yaşanan dünya krizinin 1929 krizi olduğunu ve dünya sarsılırken Sovyetler Birliği’nin en hızlı geliştiği dönem olduğunu ifade eden Çaralan, “Ekim devrimi hem bugünkü teknolojik olanakların gerçeğe dönüştürülmesi ve onun imkanlarının emekçiler lehine kullanılması ve savaşsız ve sömürüsüz bir dünya fikriyatı etrafında insanlığın birleşmesi ve kendi dünyasını kurmasının önerisidir” dedi. (Adana/EVRENSEL)
 

www.evrensel.net