'Yurda dön' çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacak!

'Yurda dön' çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacak!

KHK düzenlemesine göre ‘Yurda dön’ ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönmeyenler vatandaşlıktan çıkarılacak.

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerince hakkında  soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle  kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, ‘Yurda dön’ ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 sayılı Kanun  Hükmünde Kararnameye (KHK) göre, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun  görmesi halinde, 442 sayılı Köy Kanunu kapsamında görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilecek. Ayrıca, gönüllü güvenlik korucuları da aynı usulle operasyonel  faaliyetlerde görevlendirilebilecek. Bu şekilde görevlendirilenler, harcırah ve  ek tazminat alabilecek. Bu ödemeler dolayısıyla her ne ad altında olursa olsun  kamudan aldıkları ödemelerden kesinti yapılamayacak.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun; "Devletin birliğini ve ülke  bütünlüğünü bozmak" başlıklı 302'nci maddesi, "Anayasayı ihlal" başlıklı 309'uncu  maddesi, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" başlıklı 310'uncu maddesi,  "yasama organına karşı suç" başlıklı 311'inci maddesi, "Hükümet karşı suç"  başlıklı 312'nci maddesi, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan"  başlıklı 313'üncü maddesi, "Silahlı örgüt" başlıklı 314'üncü maddesi ve "Silah  sağlama" başlıklı 315'inci maddesinde yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma  veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine  ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı  veya kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay  içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla Bakanlığa bildirilecek.

Bakanlıkça Resmi Gazetede yapılan "Yurda dön" ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönmemeleri halinde, bu kişilerin Türk vatandaşlıkları Bakanlığın  teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilebilecek. (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net
ETİKETLER KHKOHALdüzenleme