‘6 milyon TL’den kimler için vazgeçiliyor?’

‘6 milyon TL’den kimler için vazgeçiliyor?’

Mecliste görüşülen torba yasayla vakıf ve derneklere bedelsiz kamu arazisi ve taşınmazların kiralanmasının önü açılacak.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen torba yasayla, Hazineye ait taşınmazların, vakıf ve derneklere, 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilebilmesine olanak sağlanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Akkuş İlgezdi, düzenlemeye tepki göstererek, “Yıllık 6 milyon liralık Hazine gelirinden, kimler için vazgeçiliyor?” sorusunu yöneltti.

Tasarının yasalaşması halinde, mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde belirli koşulları taşıyanlar lehine bedelli olarak tesis edilen irtifak hakları ve kullanma izinlerinin, hasılat payı alınmaksızın 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına veya kullanma iznine dönüştürüleceğini anımsatan CHP’li İlgezdi, “Şimdi de kamu arazileri ve taşınmazlar bedelsiz olarak, vakıf ve derneklere tahsis edilebilecek. Bu durum, yasal olmadığı halde, denetimsiz yurtlarda can alan sorumsuzluğu meşrulaştıracağı gibi, yandaş vakıf ve derneklerin ticari rant elde etmesine de yol açacak” uyarısında bulundu.

Torba yasayla yandaş vakıf ve derneklere, ‘yenilik’ adı altında ‘arazi ve taşınmaz’ yardımı yapılmasının şaşırtıcı olmadığını kaydeden CHP’li İlgezdi, “Anayasa değişikliği ile rejimi değiştirmeye çalışan hükümetin, 14 yıldır yürüttüğü politika, sosyal devletin, eğitim alanından çekilmesi yönünde oldu. Kendi görüşüne yakın bulduğu cemaatlere sürekli yeni alanlar açan iktidar, hep bir makbul vatandaş yaratmanın yollarını aradı. Makbul vatandaş ise ancak makbul eğitim ile mümkün olabilir. Bu sebeple laik eğitimden vazgeçilmek istenmesi, proje okullar ve cemaatlere ait yurtların yaygınlaştırılması ve desteklenmesi bu çabanın en açık göstergesidir” dedi.

Komisyon görüşmeleri esnasında söz konusu düzenlemeye ilişkin çekincelerine Hükümet tarafından yanıt verilemediğini de vurgulayan CHP’li İlgezdi, Maliye Bakanına şu soruları yöneltti:

- Bugüne kadar Mülkiyeti Hazineye ait olduğu halde vergi muafiyetine sahip Vakıf ve derneklere devredilen taşınmaz ve arazilerin sayısı nedir? Bu vakıf ve dernekler hangileridir? Bu dernekler bugüne kadar, bu arazi ve taşınmazlar için Hazineye ne kadar ödeme yapmışlardır?

- Yıllık 6 milyon lira civarında olduğu belirtilen yüzde 1 irtifak hakkı gelirinden vazgeçilmesi durumunda, Hazine’de oluşan açığı kapatmak için hangi vergiler artırılacaktır? Vatandaş yeni vergi yükleriyle mi karşılaşacaktır?

- Eğitim, kamusal bir hizmet olduğu halde, Maliye Bakanlığının, eğitimi özelleştirme konusunda özel bir çabası mı vardır?

- Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yurt ve pansiyon yapımı için bütçeden ödenek artırımına gitmek bir öncelikken, cemaat ve vakıflara ait yurtların desteklenmesi ve yeni kaynaklar yaratılması neden bir seçenek olarak dayatılmaktadır?

- İktidarınız döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti kaldırılan dernek ve vakıflar hangileridir?

- Son 5 yılda vergi muafiyeti sağlanan dernek ve vakıflar hangileridir? (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net