'Herkese dokunan ancak kendisine dokunulamayan bir sistem'

'Herkese dokunan ancak kendisine dokunulamayan bir sistem'

İzmir Barosu, Anayasa değişikliği paketi ile ilgili olarak paketin getireceği değişikliklerin sıfırdan bir anayasa yapmakla eşdeğer olduğunu belirtti.

İzmir Barosu, Meclis’e sunulan Anayasa değişikliği paketi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, paketin getireceği değişikliklerin sıfırdan bir anayasa yapmakla eşdeğer olduğunu belirtti.  

21 Ocak’ta Anayasa Değişikliği Paketini ile ilgili bir Çalıştay düzenleyecek olan İzmir Barosu adına yapılan açıklamada, değişiklik paketinin parlamenter sistemden kopuşu öngördüğü ve kişisel arzular etrafında şekillenen "Başkanlık" rejimine kapı açtığı ifade ederek bu değişikliğe karşı olunduğu belirtildi. 

İzmir Barosunun düzenlediği basın toplantısında konuşan Baro Başkanı Avukat Aydın Özcan, bu çalışmanın Türkiye’nin demokrasi ihtiyacına yönelik olmadığını, değişikliğin, egemenliği tek bir elde toplayarak otoriter rejime geçişi sağlayacağını dile getirdi. 

Özcan, “Herkese dokunan ancak kendisine dokunulamayan bir sistem öngörülmektedir. Bu sistemde; cumhurbaşkanı, bakanlıkları, devlet dairelerini, kamu kurumları kuracak, kaldıracak, görevlerini belirleyecek, atayacak, azledecek, soruşturma yapacak, disiplin işlerini düzenleyecek, ihale yapacak, parti genel başkanı olarak milletvekili listesi hazırlayabilecek, partisinin meclis grubu başkanı olabilecek, bu şekilde meclisi istediği gibi şekillendirme ve etkileme, meclisin oluşumuna müdahale edebilme, meclisi feshetme yetkisine sahip olacaktır” dedi.

Demokratik hukuk devletinin birincil koşulunun kuvvetler ayrılığı ve denkliği ilkesi ile yargının öncelikle yasama ve yürütme organına karşı bağımsızlığını içerdiğini belirten Özcan, “Daha da önemlisi, demokratik bir hukuk devletinde, yasama ve yürütme organlarının yargı erki tarafından denetlenmesi, temel hak ve özgürlükler açısından en önemli güvenceyi oluşturmaktadır. Gerçekten bağımsız ve yansız bir yargısı olamayan bir ülkede, temel hak ve özgürlüklerin güvencede bulunduğundan ve hukukun üstünlüğünden söz edilemez” dedi.

Özcan, TBMM’ni, bu hayati oylamada gizliliğin fiili olarak da mutlaka sağlanması konusunda çalışmaya, tüm kamuoyunu da konunun takipçisi olmaya çağırdıklarını belirtti.(İzmir/EVRENSEL)
  
 

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Ocak 2017 18:07
www.evrensel.net