05 Haziran 2012 07:28

AKP inkar ve imhayla Kürt sorununu derinleştirdi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Genel Kurulu’nun sonuç bildirgesini açıkladı. AKP’nin diktatoryal karakterini pekiştirdiği belirtilen bildirgede, hükümetin Kürt sorununa ilişkin politikası, “AKP,  sorunu diyalog ve müzakereyle çözmek yerine inkar ve imha siyasetini kullanarak askeri ve siyasi o

AKP inkar ve imhayla Kürt sorununu derinleştirdi

Paylaş

TMMOB’nin 31 Mayıs-03 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği 42. Olağan Genel Kurulu sonuç bildirgesinde, hükümetin ekonomi, dış politika ve diğer alanlardaki uygulamalarına da sert tepki gösterilerek, “Ekonomik sosyal haklarda dünya çapında yaşanan gerileme işsizlik, yoksulluk ve açlık bütün coğrafyaları kaplamaktadır. Emperyalist işgal ve stratejileri Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya yayılmakta, Asya Pasifik eksenli yeni emperyalist stratejileri oluşturulmakta, emperyalistler ve diğer büyük güçler arası çelişkiler gün geçtikçe daha fazla artmaktadır” denildi.

‘AKP’NİN DİKTATORYAL KARAKTERİ PEKİŞTİ’

“TMMOB’nin 2010-2012’deki iki genel kurulu arası dönemde, AKP-Cemaat Koalisyonu iktidarı, bütün iç çelişkileri yanı sıra, ABD destekli olarak yürüttüğü iktidar mücadelesinin başarılarını 2010 referandumu ve 2011 genel seçimlerinin sonuçlarıyla pekiştirerek bütün siyasi yapıyı (yasama, yürütme, yargı, ekonomi) ele geçirmiş durumdadır” denilen bildirgede şu ifadelere yer verildi; “Türkiye’nin kamu idari yapısı, kamu personel rejimi, yerel yönetimler; kamusal üretim ve hizmetler ile bütün çalışma yaşamı, eğitim ve sağlık alanları gerçekleşen sosyoekonomik dönüşüm kapsamında piyasalaştırılmış ve otoriter tekelci bir siyasi üstyapıya tabi kılınmış durumdadır. 2011 seçimleri öncesinden günümüze kadar süren kanun ve kararnamelerle şekillendirilen devlet yapısı, AKP iktidarının diktatoryal karakterini pekiştirmiş, bütün ülkeyi rant alanı haline dönüştürmüştür.

Siyasal zor eşliğindeki rıza/onay süreçleri ve eski rejimin sorunlu alanlarının üzerine yürümesi, AKP’nin gerici-faşizan zihniyet dünyasının hemen her alanda egemen olmasının zeminini oluşturmuş, tüm toplumsal ve kültürel maddi yaşam alanları AKP egemenliğiyle belirlenir hale gelmiştir.

‘KÜRT SORUNU DAHA DA DERİNLEŞTİ’

Türkiye‘nin en temel sorunlarının başında gelen Kürt sorununun çözümündeki tıkanma ve şiddet artışı sürmektedir. AKP İktidarı, sorunu diyalog ve müzakerenin esas alındığı demokratik yol ve yöntemlerle çözmek yerine, inkar ve imha siyasetini kullanarak askeri ve siyasi operasyonlarla daha da derinleştirmektedir. Bu çerçevede, içinde üyelerimizin de yer aldığı, seçilmiş vekillerin, belediye başkanlarının, gazetecilerin, sendikacıların, yazarların, aydınların, öğretim görevlilerinin, öğrencilerin bulunduğu binlerce insanımız KCK operasyonu adı altında tutuklanarak hapishanelere atılmıştır.
Askeri operasyonlar ve çatışmalar nedeniyle ülke yangın yerine dönmüştür. Yaşanan en son felaketlerden birisi de Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde, çoğunluğu çocuk olan, 34 sivil Kürt köylüsünün F-16‘lardan yapılan bombardımanla hayatını kaybetmesidir. Aradan 5 aydan fazla süre geçmesine rağmen failler yargı önüne çıkarılmamış; üstelik bizatihi hükümetin bakanlarınca katliamın savunulduğu bir noktaya gelinmiştir.

‘AKP ÜLKEYİ SAVAŞA SÜRÜKLÜYOR’

AKP iktidarı, emperyalist güçlerin bölgedeki sözcülüğünü ve jandarmalığını yapma hevesi ve Kürt sorunundan kaynaklı korkuları nedeniyle, Ortadoğu‘da yaşanan gerilimli süreçlerdeki yaklaşımıyla da ülkemizi savaşın eşiğine sürüklemiştir.

‘TÜRKİYE YARI AÇIK HAPİSHANEYE DÖNDÜ’

Bugün Türkiye yarı açık hapishane haline getirilmiştir. Hukuksuzluklar ve devlet terörü doruğa ulaşmıştır. Bütün muhalif kesimler düzmece iddianamelerle sindirilmeye çalışılmaktadır. DGM‘ler yerine oluşturulan Özel Yetkili Mahkemeler derhal kapatılmalıdır.

Doğasına, suyuna toprağına sahip çıkmaya çalışan vatandaşlarımız terörist, eşkıya tanımlamalarıyla şiddet görmekte, öldürülmekte, binlerce kişi tutuklanmaktadır. Medya sansür ve daha da kötüsü oto-sansür nedeniyle baskı altındadır.”

TMMOB ve bağlı odaların bugüne kadar verdikleri mücadeleye kararlılıkla devam edeceği belirtilen bildirgede, “TMMOB, Kürt sorunu konusunda inkar, imha ve şiddet politikalarının terk edilerek, sorunun siyaset kurumu içinde diyalogla çözülmesini savunur. Roboski katliamını, katliamın sorumlularının bugüne dek açığa çıkarılmamasını ve katliama ilişkin iktidarın yaklaşımını kınamaktadır. TMMOB geçmişte olduğu gibi gelecekte de ‘ülkede barış, dünyada barış’ anlayışıyla ülkemizde, Suriye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Dünya‘da savaşa karşı barışı, halkların kardeşliğini, bir arada özgür, eşit yaşamı savunmaya devam edecektir” denildi. (HABER MERKEZİ)

ÖNCEKİ HABER

Grev yasağına karşı sendikalar birleşmeli

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan tehlikeli açıklar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa