Keynes ekonomik krize ilaç olabilir mi?

Keynes ekonomik krize ilaç olabilir mi?

Bugün kapitalizmin içinde bulunduğu ekonomik bunalım iki ismi epeydir öne çıkardı. Biri Marx diğeri Keynes.Kapitalizmin kimi yapısal bozukluklarını tahlil eden Keynes çözümü sistem içinde arıyordu. Hedefi sistemin sürekliliğini sağlamaktı. 1936 yılında İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi adı altında yayınlamı

Bugün kapitalizmin içinde bulunduğu ekonomik bunalım iki ismi epeydir öne çıkardı. Biri Marx diğeri Keynes.

Kapitalizmin kimi yapısal bozukluklarını tahlil eden Keynes çözümü sistem içinde arıyordu. Hedefi sistemin sürekliliğini sağlamaktı. 1936 yılında İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi adı altında yayınlamış olduğu kitap, kapitalizmin 20. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren yaşamaya başladığı iktisadî kriz ortamının bir ürünüydü.
‘Genel Teori’ iktisadî istikrarın sağlanmasına ilişkin devletin ekonomiye müdahale etmesini  gerekli görüyordu. Belirsizlik altında alınacak iktisadî kararları sıralıyordu. Aynı zamanda dünya ekonomisine ilişkin kurumsal yapıların oluşturulmasına yönelik kaygıları da içinde barındırıyordu.  
Fakat Keynes ve ‘Genel Teori’si, sosyal devletin hızla tasfiye edildiği, özelleştirmelerin yaşandığı bir süreçte kapitalizmin dönemsel gereksinimleri ile uyuşmadığı için revaçtan düşmüştü.
Bugün kapitalizmin krizlerine yaptığı vurgular nedeniyle kimi çevrelerce bir kez daha ön plana taşınan Keynes’in teorileri “krize çare bulup bulamayacağı” üzerinden tartışılıyor.
Kalkedon yayınlarından çıkan “Keynes’in genel teorisi üzerine” adlı kitap da tartışmayı derinleştirecek nitelikte.

YARARLI BİR ÇALIŞMA

Prof. Dr. Uğur Selçuk Akalın, Prof. Dr. Ahmet İncekara ve Prof. Dr. Gülsüm Akalın
tarafından derlenen kitabın tespiti şöyle: “Keynesyen iktisat politikalarının uygulandığı dönemde elde ettiği bir başarıdan söz edilecekse, bu başarı, söz konusu iktisadî politika uygulamalarının, ilgili dönemde yaşanan sorunlar ve münhasıran bu sorunlara yönelik politika uygulamaları olması nedeniyledir. Bunun yanı sıra 1939-1945 yılları arasında yaşanan II. Savaş’ın da, Keynesyen iktisadî politikaların başarı elde etmesinde hiç tereddütsüz katkıda bulunduğu da ayrıca unutulmamalıdır. Bu nedenle, 1929 ve 2007 yılı iktisadî krizlerini yaratan dünya iktisadî koşullarının, beraberinde getirdiği sorunların ve gelişmelerin farklılığı veri iken, şu günlerde yaşanmakta olan iktisadî sorunlara yönelik uygulamaların pek de etkin olmaması karşısında Keynesyen iktisadî politikaların tereddütsüz devreye sokulması biçimindeki tartışmaların çok da rasyonel olduğu söylenemez.”
Yapılan derlemede, hâlihazırda yaşanmakta olan iktisadî krize ilişkin Keynes çözümlemelerini ön plâna çıkaran metinlerin ortaya konması hedefi güdülmemiş. Hedeflenen, Genel Teori’de yer alıp da yaygın olarak üzerinde fazlaca durulmamış konuların günümüzdeki iktisadî gelişmeler veri iken bir kez daha ele alınması ve değerlendirilmesine yönelik. Tam bu noktada belirtmek gerekir ki; derlemede yer alan çalışmaların, sürmekte olan iktisadî krizin çözümüne yönelik Keynes İktisadı’na başvurulup vurulmaması gereği tartışmalarına da ışık tutacak nitelikte.
Derlemede yer alan tüm katılımcıların ele aldıkları konuların ve gerçekleştirdikleri çalışmaların okuyucuya yararlı olacağını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.
(İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net