Genel Kurul’da Afganistan Tezkeresi kabul edildi

Genel Kurul’da Afganistan Tezkeresi kabul edildi

Meclis Genel Kurulu’nda, TSK’nin yurtdışına gönderilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda, “Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, NATO’nun Afganistan’da icra edeceği Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurtdışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan Misyona katılmak için Türkiye üzerinden Afganistan’a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye’de bulunması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için”, hükümete verilen izin süresinin 6 Ocak 2017 tarihinden itibaren iki yıl uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi. (ANKA)
 

www.evrensel.net