'Çinleştirme'ye karşı Emek Çalıştayı

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Sosyal Politikalar Komisyonu Göç ve Yoksulluk Çalışma Grubu çalışma yaşamı ve çalışanların örgütsel sorunlarına ilişkin 9 – 10 Haziran’da gerçekleştirilecek.DTK, Emek Çalıştayı öncesi basın açıklaması düzenledi. Çalışma grubu adına basın a&cced

DTK, Emek Çalıştayı öncesi basın açıklaması düzenledi. Çalışma grubu adına basın açıklamasını yapan Yılmaz Güneş sendikalarda yaşanan sorunlar ile çözüm önerilerinin ve DTK’nın emek anlayışının kurumsallaşması gibi konuların tartışma gündemlerinde olacaklarını belirtti. Bu tartışmaların sonucunda DTK’nın emek ve sendikal politikalarının netleşeceğini söyleyen Güneş, “AKP hükümetinin 30 yıllık savaşın bir sonucu olan yoğun işsizliği kullanarak ‘Çinleştirme’ adı altında Bölge’de kölece çalışma koşullarını dayatmaya çalıştığı bir dönemde bu çalıştayın emeğe yönelik saldırılara cevap olmak bakımından öneminin büyük olduğunu düşünüyoruz” dedi. Örgütsel alanda yaşanan tıkanıklığın, saldırıların önünü açtığını belirten Güneş, Emek Çalıştayı’nın Bölge ile birlikte Türkiye’de güvencesiz çalışanların örgütlenme haklarıyla ilgili yapacağı çalışmalara katkı sunacağını kaydetti.

Çalıştaya katılacak olan katılımcılar ise şöyle: KESK Genel Başkanı Lami Özgen
Petrol-İş MYK üyesi Nimetullah Sözen, Genel iş MYK üyesi Remzi Çalışkan, DİSK Cam Keramik İş Genel Başkanı Mehmet Turp, DİSKGıda İş Genel Sekreteri Seyit Aslan, DİSK Dev Sağlık iş MYK üyesi Tufan Sertlek, Sendika uzmanı Evren Ergin, Gazetemizin ekonomi yazarı Bülent Falakaoğlu, Araştırmacı Nevra Akdemir, Sendika Uzmanı, Osman Ergin, Gazeteci- Ekonomist Aydın Bolkan, Sendika uzmanı Ferda Koç, BDP-EMEP-ESP temsilcileri, Türk-İş, DİSK ve KESK Bölge şubeleri ve Örgütsüz çalışma alanlarından işçi temsilcileri. (Diyarbakır/EVRENSEL)

www.evrensel.net