Fahri Erdinç'i hatırlamak

Fahri Erdinç'i hatırlamak

2017 yılı; şiir, öykü, roman ve anı türünde birçok kitabı bulunan Fahri Erdinç'in doğumunun 100. yılı olacak.

Mustafa GÜNAY

Fahri Erdinç ömrünün büyük bölümünü Bulgaristan’da geçirmiş bir yazarımızdır. 2017, onun doğumunun 100. yılıdır. Şiir, öykü, roman ve anı türünde birçok kitabı bulunan Erdinç’in mektuplarının bir kısmı da yayımlandı. Kemal Özer’e yazılan bu mektuplar dönemin edebiyat, sanat gündemini ortaya koyarken, aynı zamanda Bulgaristan ve Türkiye arasında, Fahri Erdinç’in de kurulmasında ve sürdürülmesinde önemli bir rol oynadığı kültür-sanat köprüsünü gözler önüne seriyor.

Erdinç’in edebiyat yolculuğu şiirle başlar. 1945’te yayımlanan ilk kitabı şiirlerinden oluşur: Şen Olasın Halep Şehri. Birkaç yıl önce, bu kitapta yer alan “Ölümüm” başlıklı şiir, Orhan Veli’nin kayıp şiiri olarak okura sunulmuş, ancak şiirin Fahri Erdinç’e ait olduğu anlaşılmıştır. Bu olay bir ölçüde onun yeniden hatırlanmasına vesile olmuştur. Öykü kitapları ve romanlarından bazıları şunlardır: Destur Ya Sefalet, Alinin Biri, Kardeş Evi, Diriler Mezarlığı, Kore Nire. Ayrıca öykülerinden bazı seçkiler de yayımlanmıştır. Bunlardan biri Tarık Dursun K.’nın yayıma hazırladığı Destur Ya Sefalet kitabının başında yer alan Mehmet Ergün’ün yazısı, Fahri Erdinç’in öykücülüğünün ‘Türkiye dönemi’ne ilişkin önemli değerlendirmeler içermektedir.

SABAHATTİN ALİ’DEN NÂZIM HİKMET’E ERDİNÇ’İN DOSTLARI...

Fahri Erdinç, Sabahattin Ali’nin öğrencisi ve dostudur. Ali’nin öldürülmesinden sonra o da iki arkadaşıyla Bulgaristan’a gitmeye karar verir. Ülkesinden uzakta, kendini bir anlamda gurbette hissetmiş olsa da edebi çalışmalarında yurdundan ve yurdunun insanından söz eder. Kendisi uzakta olsa da yüreği ülkesinin insanıyla çarpar, onun sorunlarını ve mücadelesini edebiyat çalışmalarının konusu yapar. 

Erdinç, Nâzım Hikmet’in de yakın dostlarından biridir. Kalkın Nâzım’a Gidelim kitabında söz konusu dostluğu görebiliriz. Özellikle birkaç konuda iki dostun ve edebiyatçının birbirine eleştirel tutum göstermekten kaçınmayışları da etkileyici biçimde anlatılır. Nâzım Erdinç’i, Erdinç de Nâzım’ı eleştirir, ama eleştiri dostluğu yıkmaz, aksine onların dostluğuna ve yaratıcılıklarına güç katar. 

Salim Şengil’in yayınladığı Seçilmiş Hikayeler dergisinin, 1948 yılında mart sayısı (cilt 2, sayı: 8) “Fahri Erdinç Sayısı” olarak yayımlanır. Salim Şengil, dergide yer alan “Fahri Erdinç’e Dair” başlıklı yazısında şu saptamada bulunur: “Fahri Erdinç, halen, şiirde, hikayede ve tiyatroda realist bir metodla çalışmaktadır. (…) Şiirde, hikayede ve tiyatroda bir kıymet olan Erdinç, artık kafa işçiliğini vakfedeceği sahayı seçmek durumundadır. Onda hâlâ yatağını bulamamış suların derbederliğini görenler vardır. Hatta bu yüzden olacak ki, Erdinç, kendisini: ‘Ayarsız bir kabiliyet’ diye tavsif eden bir meslekdaşına minnettar olduğunu söyler.”(s. 5-6) Şengil, Erdinç’in tümüyle hikayeye yönelmesini temenni ederken, aynı zamanda yazarın “Hususi hayatında da doğrucu ve gözünü budaktan sakınmaz karakteriyle sevildi”ğini vurgular. (s. 6) Görüldüğü gibi eleştirilmeye açık bir kişi olarak Erdinç, eleştiriyi edebiyatın ve sanatın yolunu açan olumlu işleviyle gerekli görür. Eleştiri bir bakıma sanatın ve sanatçının kendini bulmasında ve anlamasında vazgeçilmez bir rol oynar.

FAHRİ ERDİNÇ 10. ÇUKUROVA KİTAP FUARI’NDA, ANILACAK

Doğumunun 100. Yılı vesilesiyle Fahri Erdinç’in edebiyatı yeniden gündeme geliyor. Sis Çanı-Broy Yayınları’nın 10. Çukurova Kitap Fuarında, Adana’da düzenlediği bir panel yapılacak. Erdinç’i anmaya, değerlendirmeye yönelik etkinliklerin devam edeceğini umarız. Ayrıca onun hakkında dergilerde yer alabilecek dosyaların yanı sıra bir kitap hazırlanması ve belki bir sempozyum yapılması da söz konusu olabilir. Fahri Erdinç, “Kalkın Nâzım’a Gidelim” demişti. 2017 yılında biz de Fahri Erdinç’e gidelim,  onun kitaplarını ziyaret edelim, dizeleri ve cümleleri arasında dolaşalım... 

www.evrensel.net