Tarihi yapıların kurtarılması için kanun teklifi

Tarihi yapıların kurtarılması için kanun teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarihi yapıların kurtarılması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması” Hakkında Kanun’da değişiklik yapılması için kanun teklifi verdi. Gürer, ülke genelinde binlerce tarihi yapı bulunduğunu ancak bu yapıların mevzuat gereği gerekli onarım ve müdahalelerinin sağlanamadığını ifade etti. Harap yapıların kurtarılmasında yerel yönetimlere daha çok sorumluluk verilmesi gerektiğini ifade eden Gürer, bu sürecin yasal düzenleme ile garanti altına alınması ihtiyacını vurguladı.


Gürer’in  TBMM’ye verdiği kanun teklifi şöyle:
“Ülkemizde SİT alanı kapsamında koruma kurullarının tescillediği binlerce yapı vardır. Bu yapıların ne yazık ki önemli bölümü harap durumdadır. Mülk sahipleri onarmamakta ve kimi rant getirisi yüksek yerde tarihi bina dolaylı olarak yok edilmeye çalışılmaktadır. Bu süreçte harap yapıların kurtarılması, onarılması, kent kültürlerinin yok olmasını engelleyecektir. En azından göz önündeki yapıların kurtarılması adına valiliklerin yetkilendirilmesi ve bu bağlamda uygulamada hızlı kararların alınabilmesi sağlanmalıdır. Koruma kurullarının kapsamındaki yapıların mülk sahiplerince onarılmaması ayrıca farklı amaçlarla, örneğin uyuşturucu bağımlıları vs. gibi kişilerin bu yapıları kullanmasına neden olmaktadır. Yasalarla süreci olumlu kılmak, hızlandırmak adına düzenleme sağlanmalıdır.
MADDE 1-  16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Bu kapsamda, il özel idaresi veya belediyenin çağrısına karşın, bu çağrının kendisine tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde yapı onarım ve yenileme uygulamasına başlamamış mülk sahiplerinin mülkleri hakkında gerekli onarım ve yenileme çalışmaları resen mahalli idare birimince üstlenilir. Bu mülklere ilişkin olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanan projeler çerçevesindeki uygulamaların tamamlanmasını izleyen on beş yıl süresince idare lehine intifa hakkı tesis edilir.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (KÜLTÜR SERVİSİ)

www.evrensel.net