Dersim'de dağ keçilerinin korunması için bakanlığa başvuru

Dersim'de dağ keçilerinin korunması için bakanlığa başvuru

Dersim’de dağ keçilerinin avlanmasına karşı Dersim Barosu tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu.

Dersim Barosu, son günlerde milli park statüsündeki Munzur ve Pülümür vadilerinde koruma altındaki dağ keçilerinin avlanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na başvurdu. Başvuruda, “Avlanma faaliyetlerinin özellikle 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu hükümlerine tabi Munzur Vadisi’nde ve Pülümür Vadisi’nde karayolu kenarlarında kolayca yapıldığı bilinmektedir. Bilindiği üzere Kara Avcılığı Kanunu, Merkez Av Komisyonu Kararı ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca dağ keçilerinin her türünün avlanması yasak olup aksi eylemler cezaî ve hukukî mesuliyete tabidir” denildi.

‘YETERİ KADAR PERSONEL ALINMALI’

Avcılıkla mücadele için eksik olan personel sayısının arttırılması talebinde bulunulan başvuruda, şöyle denildi: “Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca koruma altında bulunan fauna türlerinin korunması için gerekli işlem ve eylemlerin icrası Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın görevi dahilindedir. Buna mukabil yasadışı avlanma faaliyetlerinin engellenmesi hususunda ciddi sorunlar mevcuttur. Şöyle ki Tunceli ilinin genelinde yayılış gösteren Dağ Keçileri’ne yönelik avlanma faaliyeti gerek personel sayısının azlığı ve gerekse de personel azlığı sebebiyle denetimlerin yetersizliği sebebiyle büyük oranda engellenememektedir. Yukarıda izah edilen sebeplerle Tunceli ilinde Dağ Keçileri’ne yönelik olarak yasadışı avlanma faaliyetlerinin engellenmesi için gerekli işlem ve eylemlerin icrası bu kapsamda bilhassa Orman ve Su işleri Bakanlığı'na bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü'nün personel sayısının ihtiyaca yetecek düzeyde arttırılarak denetimlerin sıklaştırılması ve yasadışı avlanma faaliyeti hakkında farkındalık üretecek çalışmalar yapılması maksadıyla Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 95. maddeleri ile Anayasa’nın 56. maddesi ve Çevre Kanunu’nun 1. , 3., 30. maddeleri hükümleri çerçevesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır.” (DERSİM)

www.evrensel.net
ETİKETLER Dersimdağ keçisi