Teori ve Eylem dergisinin ikinci sayısı çıktı

Teori ve Eylem dergisinin ikinci sayısı çıktı

Teori ve politika yazınına Marksizm perspektifinden katılan Teori ve Eylem dergisinin ikinci sayısı çıktı. 

Teori ve Eylem dergisinin 2017’nin ilk sayısında hem politika hem de teori alanında ilgi çekici konu ve makaleler yer alıyor:

* “‘Qou vadis’ ya da terörizm çıkış olabilir mi?” başlıklı yazısında Y. Yılmaz Karataş, sivil ve sivil olmayanları hedef alan bombalı saldırıları ayrıntılı bir politik eleştirisi konusu yapıyor. PKK’in halkın eğilimlerini dikkate almayan “devrimci halk savaşı” stratejisinin başarısız olduğunu belirten Karataş, saldırıların işçi sınıfı ve halk mücadelesi açısından geriletici, iktidar ve gerici odakların hedeflerini ise kolaylaştırıcı rolünü vurguladı.

* Ve Küba Devrimi’nin en önemli önderlerinden Fidel Castro. Onu anti-emperyalist devrimci bir lider olarak tanımlayan Kadir Yalçın, “Castro, Küba devrimi ve devrim teorisi” başlıklı yazısında Küba devriminin yanlış teorizasyonunu ve bunda Kübalı devrimcilerin rolünü değerlendirdi.

* Murat Birdal “Ekonomi nereye” yazısında doların yükselişi ve dolar bozdurma kampanyaları eşliğinde Türkiye ekonomisinin gidişatını konu edindi.

* Nuray Sancar; “Birlik: Kapsamı ve olanakları”nda, dünyadaki faşizm deneyimlerinden yola çıkarak tarihsel ve Türkiye’deki güncel yönleri ile faşizme karşı mücadele olanaklarını yazdı.

* İhsan Çaralan, “2016’dan 2017’e giderken dünya ve Türkiye”nin halini, durumunu ve geleceği yorumladı.

* “Althusser’in ‘yapısalcı Marksizmi’ ya da Marksizmin Althusserci bozuşturulması” yazısında Yusuf Akdağ, Althusserciliği çeşitli yönleri ile eleştiri konusu yaptı. Makale Teori ve Eylem’in üçüncü sayısında da devam edecek.

* Arif Koşar, Erik Olin Wright’tan sonra sınıf analizinin önemli referanslarından birisi olan Nicos Poulantzas’ı konu edindi. Onun işçi sınıfını “üretken emeğe” indirgeyen, kalanını da küçük burjuvaziye dahil eden yaklaşımını ele aldı: “Poulantzas’ın sınıf analizinin eleştirisi”. Makale bir sonraki sayıda sınıf analizinde “ideolojik-politik ölçütler”i sorgulayarak devam edecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)
 

www.evrensel.net
ETİKETLER Teori ve Eylem