Engelli kadınlar çözümün bir parçası olmaya çalışıyor

Engelli kadınlar çözümün bir parçası olmaya çalışıyor

Antalya'da Engelli kadın Derneği tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan farkındalık atölyeleri çalışması başlatıldı. 

Mahir DOĞAN
Antalya

Engelli kadın derneği proje kordinatörü Nilgün Karacaoğlu tarafından basına dağıtılan metinde şu bilgiler paylaşıldı. “Engelli kadın derneği olarak yürütücülüğünü yaptığımız ‘Engelli kadınlara hak temelli aktif destek’ projesi, Eskişehir, Ordu, Antalya ve Bolu’da engelli kadınlara yönelik 1.nci faz farkındalık atölyeleri, Mart-Ekim 2016 tarihlerinde tamamlanarak, projede ikinci aşamaya geçildi. Antalya’da 29-30 Aralık 2016 tarihlerinde 2 gün sürecek ‘Farkındalık atölyeleri’ nin ikinci aşamasında, engelli kadınlar; ‘savunuculuk’ ve ‘lobicilik’ çalışmalarıyla birlikte, engelli kadınların kendi yaşadıkları sorunlarla ilgili yerel ve uluslar arası düzeyde çözümün bir parçası olmaları amaçlanıyor’’ denildi

Açıklamanın devamında “Proje kapsamında İstanbul, Ankara ve Adana’da yapılacak "Arama Toplantıları" ile karma engelli örgütler, kadın örgütleri ve medya mensuplarının bir araya gelmesi planlanıyor. Bu çalışmaların yanı sıra engelli hakları konusunda kamuoyu oluşturmak amacıyla hazırlanacak olan “Medya dili kılavuzu” ‘nda ise, engelli kadınlarla ilgili yapılan haberlerdeki ayrımcı dilin değiştirilmesine ve engelli bireylerin imajını topluma doğru biçimde aktaran bir bakış açısının yerleştirilmesine katkı sunulması hedefleniyor. Projenin bir diğer çıktısı ise Evrensel periyodik inceleme ve engelli hakları komitesi’ne yönelik önerilerin hazırlanması ve tavsiyelerde bulunulması olacaktır’’ denildi.
 

www.evrensel.net